Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tukiopetus

Tukiopetuksella tarkoitetaan pienissä ryhmissä tai joskus yhdellekin oppilaalle annettavaa lisäopetusta, jota voidaan antaa kaikissa aineissa.

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. (Pol 16§)

Tällaisia syitä ovat esimerkiksi:

 • sairauden tai muun pätevän syyn johdosta aiheutunut poissaolo
 • koulun vaihtaminen
 • vaikeudet oppiaineen jollakin alueella
 • kotioloista aiheutuneet tilapäiset syyt

Aloitteen tukiopetuksen antamiseen voi tehdä huoltaja, oppilas itse tai opettaja.

 

Erityisopetus
Koulussamme työskentelee varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen, joka auttaa varsinkin erityistä tukea tarvitsevia lapsia koulutaipaleensa alussa.

 • Vuosiluokkien 1 ja 2 eli alkuopetuksen erityisopettajana toimii Tuija Nordström
 • Vuosiluokkien 3 ja 6 laaja-alaisena erityisopettajana toimii Marja Muittari
 • Vuosiluokkien 4 ja 7 laaja-alaisena erityisopettajana toimii Heidi Koivunoro
 • Vuosiluokan 6 erityisluokanopettajana toimii Anne Uusitalo
 • Vuosiluokilla 8 ja 9 laaja-alaisen erityisopettajan virka on täyttämättä 
 • Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden oppimisen tukea järjestetään myös kahdessa pienluokassa, joissa myös yleisopetuksen oppilaat voivat opiskella sovitusti.

Erityisopettajat tarjoavat osa-aikaista pienryhmäopetusta pääasiassa sellaisille yleisopetuksen oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. He tukevat oppilaita myös toimimalla samanaikaisopettajina luokanopettajan tai aneenopettajan rinnalla isossa ryhmässä.

Erityisopetusta voivat saada myös

 • oppilaat, joille on tehty jossain aineessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)
 • oppilaat, jotka keskittymisvaikeuden tai muun syyn vuoksi eivät pysty opiskelemaan isossa ryhmässä
 • oppilaat, jotka ryhmän mukana pysyäkseen tarvitsevat välillä yksilöllistä ohjausta esimerkiksi kielissä tai matematiikassa
 • oppilaat, jotka ovat jossakin aineessa niin paljon muuta ryhmäänsä edistyneempiä, että tarvitsevat vaativampia tehtäviä.
Koulussamme toimii alaluokilla kaksi ja yläluokilla kaksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienryhmää. Pienryhmät on tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka eivät voi esim. keskittymisvaikeuksien takia opiskella suuressa ryhmässä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä