Oppilaan hyvinvoinnin tukeminen

KiVa Koulu -ohjelma kiusaamisen ennaltaehkäisyssä

Koulumme on mukana KiVa Koulu –ohjelmassa. Ohjelma on toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. Sen avulla tarjotaan koulun henkilökunnalle ja oppilaille tietoa kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta.

Lukuvuonna 2009–2010 koulussamme aloitettiin KiVa Koulu -ohjelma, jonka mukaan kaikille luokka-asteille järjestettiin kiusaamisen ehkäisemiseen tähtäävää toimintaa oppituntien aikana. Koulumme jatkaa Kiva-ohjelmaa tehostetusti ns. Kiva-tunteina 1., 4. ja 7. luokilla. Kiusaamistapausten selvittelyssä käytämme KiVa Koulu -ohjelman mukaista toimintamallia.

Kiusaamista on, kun yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tahallaan pahaa mieltä. Tekijöinä on joku tai jotkut, joita vastaan kiusatun on vaikea puolustautua.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi:

 • nimittelyä, pilkkaamista, toiselle nauramista
 • tönimistä, tuuppimista, lyömistä, potkimista
 • ulkopuolelle jättämistä, syrjimistä
 • ilkeiden lappujen lähettämistä
 • ilkeiden juttujen, juorujen tai valheiden levittämistä
 • toisen tavaroiden ottamista, hävittämistä, piilottamista tai rikkomista
 • netissä tapahtuvaa loukkaamista
 • ilkeiden tai uhkaavien tekstiviestien lähettämistä

Koulussamme keskeiset periaatteet kiusaamisen osalta ovat:

 • fyysistä tai psyykkistä kiusaamista ei hyväksytä
 • jos oppilas joutuu kiusaamisen kohteeksi, tulisi hänen kertoa siitä jollekin aikuiselle, koulussa opettajalle tai kotona vanhemmalle. Myös luokkatoverille voi asian kertoa. Tällöin kiusaamiseen osataan heti puuttua.
 • luokanopettaja tai luokanvalvoja selvittää yksittäiset kiusaamistapaukset
 • jos alkuselvityksen jälkeen todetaan, että kysymys on kiusaamisesta eikä yksittäisestä riitatilanteesta, koulun Hyvinvointitiimi jatkaa asian selvittelyä Kiva-koulu ohjeistuksen mukaan.


http://www.kivakoulu.fi/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä