Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Esiopetuksen varhaiskasvatuksen erityisopettaja auttaa esiopetuksen henkilöstöä kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten hoidon, opetuksen ja kuntouksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän myös auttaa löytämään ja tunnistamaan erityisohjauksen tarpeessa olevat esioppilaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi sekä esiopetuksen henkilöstöä että lapsen vanhempia ja koordinoi kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten asioissa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä eri monialaisten yhteistyöryhmien kanssa.

Yksilöllinen opetus

Yksilöllistä opetusta annamme niille lapsille, joiden esiopetuksen oppimistavoitteiden saavuttaminen ei täysin mahdollistu esiopetusryhmän yleisopetuksessa. Yksilöopetus on eriyttävää lisäopetusta ja toteutetaan ryhmäopetuksen rinnalla lapsen yksilöllisten oppimisedellysten mukaisesti.

Yksilöopetuksessa harjoitellaan muun muassa riimittelyä, nimeämistä, kielellisiä yläkäsitteitä, kirjaimia, äänteitä, tavuttamista, kirjainten ja numeroiden tuottamista kynällä, lukumäärien laskemista, numeroita, helppoja yhteen- ja vähennyslaskuja sekä tarkkaa kynällä tuottamista.