Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoon sisältyvät
 1. esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto
 2. oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut
 3. neuvolapalvelut.
Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä esiopetuksen, lasten ja heidän huoltajiensa, sosiaali- ja terveystoimen sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla edistetään koko esiopetusyhteisössä
 • lasten oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta
 • opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää
 • esiopetuksen antaman yksilökohtaisen oppilashuollon, muun muassa asiantuntijaryhmän toiminnan
 • kuraattori- ja psykologipalvelut
 • neuvolapalvelut.

Asiantuntijaryhmä yksilökohtaisessa oppilashuollossa

 • kootaan yksittäisen lapsen tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseksi
 • toimitaan yhteistyössä huoltajan kanssa
 • monialainen kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti
 • huoltaja hyväksyy kokoonpanon kirjallisesti
 • asia kirjataan oppilashuoltokertomukseen