Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2013 syntyneiden lasten huoltajille

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.2015. Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta on neljä (4) tuntia päivässä. Syystoimintakausi alkaa maanantaina 12.8.2019 klo 9.00. Tutustumispäivä ilmoitetaan esiopetuspäätöksen yhteydessä.

Outokummun kaupunki järjestää kuljetuksen koulukyytien yhteydessä niille esioppilaille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi ja joiden koulumatka kotiportilta esiopetuspaikan portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin on 3 km tai yli.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisessä palvelussa miunpalvelut.fi (Outokumpu > Opetus ja varhaiskasvatus > Lapsen esiopetukseen ilmoittaminen).