Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lapsen ilmoittaminen esiopetukseen

Vuonna 2014 syntyneiden lapsen huoltajille

Lukuvuonna 2020–2021 esiopetukseen osallistuvat vuonna 2014 syntyneet lapset. Ilmoita lapsesi esiopetukseen eDaisy-palvelussa.
Esiopetusta on 4 tuntia päivässä. Esiopetus alkaa ti 11.8.2020, tutustumispäivä ilmoitetaan myöhemmin. 

Esiopetuksen lukuvuosi: syksy 11.8.–18.12.2020 ja kevät 7.1.–4.6.2021 

Esiopetus on velvoittavaa

Lapsen huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Kuljetus

Outokummun kaupunki järjestää kuljetuksen koulukyytien yhteydessä niille esioppilaille, jotka eivät tarvitse varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi ja joiden koulumatka kotiportilta esiopetuspaikan portille lyhintä jalankulkukelpoista reittiä pitkin on 3 kilometriä tai yli.