Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus saada oikea-aikaista ja riittävää tukea kasvuunsa ja oppimiseensa. Lapsen saaman kasvun ja oppimisen tuen tulee olla suunnitelmallista, joustavaa ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Lapselle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.