Vanhempainopas perusasteen luokille

Vanhempainopas perusasteen luokille

SISÄLTÖ

1. KANNATUSYHDISTYS JA KOULUN TYÖRYHMÄT
2. YLEISIÄ ASIOITA
3. KOULUN ALOITUS
4. VASTUUT JA VINKIT LUOKITTAIN

luokka 1
luokka 2
luokka 3
luokka 4
luokka 5
luokka 6
luokka 7
luokka 8
luokka 9

5. YLEISIÄ OHJEITA MARKKINATOIMINTAAN

_________________________________________________________________________________

1. KANNATUSYHDISTYS JA KOULUN TYÖRYHMÄT

Oulun steinerkoulun toiminnasta vastaa Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry eli me vanhemmat. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista. Kannatusyhdistys valitsee vuosikokouksessaan joukostaan yhdistykselle hallituksen, joka yhdessä opettajakunnan edustajien kanssa muodostaa koulun johtokunnan. Koulun operatiivisesta hallinnosta ja taloudesta vastaa toiminnanjohtaja, joka toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja opettajakunnan välillä sekä vastaa kanslian toiminnasta. Oulun steinerkoulun toiminta rahoitetaan valtionavuilla, kannatusyhdistyksen varainhankinnalla sekä perhekohtaisilla tukimaksuilla. Perheiden jäsen- ja tukimaksut ovat merkittävä osa koulun ylläpitoa ja niillä mahdollistetaan mm. steinerpedagogiikan toteutuminen, laadukkaat opetusmateriaalit ja oppimisympäristöt sekä henkilökunnan palkat.

Kannatusyhdistykseen kuuluminen on vapaaehtoista, mutta siihen kuulumalla voi vaikuttaa koulun asioihin ja päätöksentekoon. Pienessä koulussa on mahdollisuus nähdä mitä tapahtuu ja perhe voi olla kaiken aikaa niin lähellä lapsen koulunkäyntiä kuin haluaa. Vanhempainillat, työryhmät sekä erilaiset kerhot ja seminaarit antavat vanhemmille mahdollisuuden olla mukana koulun toiminnassa.

Johtokunnan jäsenet kutsuvat koolle työryhmiä, joihin kuuluu opettajakunnan edustajia, hallituksen jäseniä ja muita vanhempia. Vanhemmat voivat halutessaan osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Työryhmiin kaivataan aina uusia vanhempia ja tuoreita ideoita. Kaikki innokkaat rohkeasti mukaan!

Johtoryhmä valmistelee talous- ja henkilöstöasioita ja toimii toiminnanjohtajan tukena. Johtoryhmän muodostavat toiminnanjohtaja, kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, rehtori sekä opettajakunnan johtokuntajäsen.

Tietoliikennetyöryhmä koordinoi koulun tietokoneiden ja tietokoneverkon hankintaa, ylläpitoa ja tukitoimintoja. Linux-osaajat ovat erityisen tervetulleita miettimään tietojärjestelmän kehittämistä.

Varainhankinta- ja vapaa-ajan työryhmä VaVa:n rungon muodostavat luokkien yhteyshenkilöt. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki muutkin vanhemmat. VaVa koordinoi koulun myyjäistoimintaa, ideoi ja suunnittelee uusia varainhankinnan keinoja sekä vapaa-ajan toimintaa.

Pukkila-työryhmä koordinoi Pukkilaan liittyviä asioita kuten talkoita ja Pukkilan ja sen ympäristön kunnossapitoon liittyviä asioita.

Rehtoritiimin muodostavat vuosirehtori ja apulaisrehtorit.


2. YLEISIÄ ASIOITA

Kouluyhteisö järjestää tapahtumia ja ylläpitää perinteitä, jotka toistuvat samoina vuodesta toiseen. Tämän oppaan tarkoitus on selventää Oulun steinerkoulun vanhempaintoiminnan hyviksi koettuja käytäntöjä sekä koulun myyjäistoimintaa ja varainhankintaa. Oppaassa käydään läpi luokkakohtaiset vastuut, retket ja tempaukset, joihin luokkien vanhempien on vuosittain hyvä varautua. Tässä oppaassa esitetyt asiat ovat suuntaa antavia ehdotuksia ja muutoksia saattaa tulla vuosittain.

Vanhemmat vastaavat koulumme myyjäistoiminnasta. Myyjäisiä ovat syksyiset sadonkorjuumarkkinat, joulumyyjäiset ja pääsiäismyyjäiset. Jokaisella luokalla on näissä tapahtumissa vuosittain vaihtuvat vastuualueet. Myyjäispäivät ovat oppilaille pääsääntöisesti korvaavia koulupäiviä.

Oulun steinerkoulun vanhempien kannatusyhdistys omistaa Villa Pukkila -huvilan Oulun Hietasaaressa. Vanhempien vastuulla on Pukkilan hoito ja ylläpito talkoovoimin. Pukkila-työryhmä nimeää vuosittain luokkakohtaisia talkootehtäviä, kuten pihatöitä ja saunanlämmitysvuoroja. Syksyiset sadonkorjuumarkkinat järjestetään Pukkilassa.

Koulussa on toiminut viikoittain kokoontuva käsityöpiiri, jossa valmistetaan käsityönä steinerpedagogisia leluja, koriste- ja käyttöesineitä. Niitä myydään koululla sekä myyjäisissä koulun hyväksi. Käsityöpiirin toiminta on tällä hetkellä tauolla.


3. KOULUN ALOITUS

Lapsen aloittaessa ensimmäisen luokan, vanhempien on hyödyllistä tietää muutamia koulunkäyntiin liittyviä asioita ja käytäntöjä, joita esitellään seuraavaksi. Koulun ja kodin yhteistyö on arvokasta ja tärkeää.

Jokaiselle luokalle valitaan vuosittain yhteyshenkilö/ kaksi yhteyshenkilöä. Yhteyshenkilön keskeinen tehtävä on tiedottaa vanhempia myyjäistoimintaan ja varainhankintaan liittyvistä asioista, joista tiedotetaan VaVa-ryhmän kokouksissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu koordinoida myyjäisten vastuutehtäviä sekä organisoida muita yhteisiä tapahtumia ja talkoita. 1. luokan ajan 5. luokan vanhemmat toimivat myyjäisissä kummivanhempina ja opastavat tarvittaessa.

Jokaisella luokalla on oma pankkitili. Joillakin luokilla opettajalla on käyttöoikeus tiliin/ rinnakkaiskortti. Luokat sopivat yhteisesti luokan tilin hoidosta ja käytöstä, ja siitä kuinka maksuista ja maksumuistutuksista sovitaan ja tiedotetaan. Luokka valitsee tilinhoitajan/ tilinhoitajat.

Luokat sopivat perhekohtaisesta luokkamaksusta, joka maksetaan luokan tilille lukuvuosittain. Tällä rahalla mahdollistetaan pieniä retkiä, eväsostoksia ja tapahtumia (esim. bussi-/taksikyydit, teatteriliput ym.). Monella luokalla yhteisesti sovittu maksu on ollut 25 €/lukukausi, 50 €/lukuvuosi. Luokkamaksun lisäksi perheet huolehtivat kannatusyhdistyksen jäsen- ja tukimaksuista (jäsenmaksu 20€/vuosi, tukimaksu 500€/vuosi, vuonna 2023).

Koulussa käytetään vahakyniä ja niitä varten tarvitaan kynäpussi, jossa kynille on omat lokerot, sillä vahakynät sotkeutuvat muuten. Kynäpussit on yleensä tapana ommella itse tai ostaa jonkun muun ompelemana. Kynäpussin kaavan saa koululta. Opettajalta voi kysyä, minkä luokan oppilaat tai vanhemmat niitä minäkin vuonna ompelevat varainkeruuna. Kynäpusseja voi myös tilata steiner/waldorf -verkkokaupoista.

Pentatonista huilua aletaan soittaa 1. luokalla. Huiluja voi ostaa kansliasta tai käytettynä ylempien luokkien oppilailta.

Opettajan on tapana käydä oppilaiden luona kotivierailulla. Opettajan vierailuun ei tarvitse erityisesti varautua, se ei ole “tupatarkastus” eikä vanhempainkeskustelu. Kotivierailulla lapsi voi esitellä itselleen tärkeitä asioita ja juttuja. Yhdessä voidaan esimerkiksi leikkiä, piirtää, pelata, katsoa valokuvia tai kahvitella.

Luokan yhteisen varainkeruun aloittamista voi pohtia jo 1. luokalla. Myöhempien vuosien retkiä varten voi aloittaa ideoiden kehittämisen, yhteisen toimintakulttuurin luomisen ja varainkeruun hyvissä ajoin. 1. luokan vanhempien vastuu myyjäisissä on verrattain suuri, mikä tarjoaakin hyvän mahdollisuuden tutustua muihin luokan vanhempiin.

Alaluokilla vietetään koulupäiviä säännöllisesti Pukkilassa. Ne onnistuvat vain yhteistyössä vanhempien kanssa, joiden apua tarvitaan etenkin kuljetuksiin, mutta myös ruokatarpeiden hankintaan ja ruuan valmistamiseen. Pukkilassa ruokailevilla koululaisilla on mukana omat nimikoidut ruokailuvälineet.

Koulun perinteisiin kuuluu yökoulu Pukkilassa kerran tai kaksi vuodessa. Yökoulussa tarvitaan vanhempien apua yöpymisen sujumisessa ja mm. ruuan valmistamisessa.

4. VASTUUT JA VINKIT LUOKITTAIN

Luokka 1

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Makeat leivonnaiset kahvioon (noin 10 eri lajia)
Joulumyyjäiset: Kahvion pitäminen (myös riisipuuron myynti) ja kahvion tarvikkeiden ostaminen (kahvi, tee, mehu, maito yms.), makeat leivonnaiset kahvioon (min. 12 eri lajia), kahvion purku sekä kahvion tiskeistä huolehtiminen
Pääsiäismyyjäiset: Kahvion pitäminen (myös aurinkokeiton lämmittäminen ja myynti) ja kahvion tarvikkeiden ostaminen (kahvi, tee, mehu, maito yms.), makeat leivonnaiset kahvioon (noin 10 eri lajia), kahvion purku sekä kahvion tiskeistä huolehtiminen

Kahvion pitämisestä huomioitavaa:
- Koulun ruokalan keittiötä ja astioita saa käyttää vain keittiön työntekijän läsnäollessa. Kertakäyttöastioiden käyttöä pyritään välttämään.
- Keittiön ja astioiden käytöstä päätetään VaVa:n kokouksessa, oven avaamisesta ja keittiön työntekijän palkkaamisesta sovitaan kanslian kanssa
- Kahviovuoroissa vähintään 4 vanhempaa/vuoro
- Kahvilan pöytien somistus on tärkeää ja tehtävä etukäteen
- Kahvin ja teen keittoon ja kattamiseen paikalle viimeistään tuntia ennen markkinoiden alkua
- On tärkeää huomioida erityisruokavaliot ja mahdollisuuksien mukaan suosia luomutuotteita
- Piiraat, kakut ja piirakat paloitellaan valmiiksi
- Leivonnaisiin tulee laittaa mukaan tarkka tuoteseloste
- Omat astiat tulee nimikoida selkeästi
- Juomien menekki: 8 l mehutiivistettä, 8 l laktoositonta maitoa, 2 l kauramaitoa, 5 pkt kahvia, teetä
- Lisäksi tulee olla sokeria ja muuta makeutukseen (esim. stevia)

Myyjäiskaapista kannattaa katsoa ennen kuin ostaa uusia tuotteita. Kaapista löytyy servettejä, kertakäyttöasioita, sokeria, teetä, kahvia yms. Kaappia tulee täydentää käytön jälkeen.

5. luokan vanhemmat toimivat myyjäisissä 1. luokan kummivanhempina ja opastavat tarvittaessa.

Luokka 2

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Makeat leivonnaiset kahvioon (noin 10 eri lajia). Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.
Joulumyyjäiset: Myyjäispäivän ulkomainonta (mainosständit (sovi haku kanslian kanssa), ulkotulet), riisipuuron keitto (5 x 10l puurokattilaa sekä n. 4l vegaanista puuroa, yhteensä n. 250 annosta + vegaaninen puuro, ei Rainbow-merkin riisiä) ja puuronkeitosta aiheutuvien tiskien tiskaaminen HUOM! Puuroa kannattaa keittää mahdollisimman paljon valmiiksi ja tuoda koululle vain lämmitettäväksi. Puuroa voidaan valmistaa myös keittiön höyryuunissa, sovi käytännöstä kanslian kanssa hyvissä ajoin ennen myyjäisiä.
Pääsiäismyyjäiset: Aurinkokeiton keittäminen myytäväksi kahviossa (4 x 7-10 l kattilallista)

Esimerkkiresepti Aurinkokeitosta (n. 4 annosta)

1,5l vettä
3 perunaa
3-4 porkkanaa
1 palsternakka
2 isoa sipulia
selleriä pala
(pari valkosipulin kynttä)
kasvisliemikuutio tai -jauhe 1rkl
ripaus mustapippuria
kurkumaa
yrttisuolaa
kuivattua tai tuoretta basilikaa
1rkl hunajaa
(kermaa ja/tai Koskenlaskijajuustoa reilu pala)

Luokka 3

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Kahvion pitäminen (vuoroon 4-5 henkilöä ulko-olosuhteiden vuoksi)
Joulumyyjäiset: Suolaiset leivonnaiset kahvioon (min. 12 eri lajia)
Pääsiäismyyjäiset: Suolaiset leivonnaiset kahvioon (10-12 eri lajia)

HUOM! Tarkemmat ohjeet kahvion pitämiseen sekä leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.

Muuta

Mikael-näytelmä
Maatilavierailu esim. Perinnetila Tervamäki, luomutila Sotkamossa www.perinnetilatervamaki.fi  (vuonna 2016 yhden yön vierailu 68 e/lapsi)
Luokan oma rakennusprojekti: leikkimökki, kasvihuone, grilli tms.

Luokka 4

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Suolaiset leivonnaiset kahvioon (n. 10 eri lajia)
Joulumyyjäiset: Sesonkipöydän pystyttäminen ja purku sekä sen tuotteiden myynti, leipominen sesonkipöytään (joulupullat ja suolaiset piirakat, ei valmistaikinaleivonnaisia). Leivonnaisia saa olla sesonkipöytään runsaasti!
Pääsiäismyyjäiset: Virpomisvitsa- tai muu pääsiäisaskartelupaja (pieni/ vapaaehtoinen maksu koulun hyväksi) sekä myyjäispäivän ulkomainonta (esim mainosständit, sovi haku kanslian kanssa)

HUOM! Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.

Muuta

Kalevala-näytelmä
Omaa varainkeruuta kannattaa alkaa suunnittelemaan viimeistään nyt. 

Luokka 5

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Suolaiset leivonnaiset kahvioon (n. 10 eri lajia)
Joulumyyjäiset: Jouluinen askartelupaja (pieni/ vapaaehtoinen maksu koulun hyväksi)
Pääsiäismyyjäiset: Sesonkipöydän pystyttäminen ja purku sekä sen tuotteiden myynti ja valmistaminen (esim. mämmi, pasha, sitruunahyytelö, pääsiäispulla). Sesonkimyyntipöydässä myös esim. Pukkilan sauna-arpajaiset.
5. luokka voi halutessaan esittää näytelmänsä pääsiäismarkkinoilla.
5. luokan vanhemmat toimivat myyjäisissä 1. luokan kummivanhempina ja opastavat tarvittaessa.

Muuta

5. luokan näytelmä.

Luokka tekee toukokuussa retken Tampereelle steinerkoulujen viidesluokkalaisten olympialaisiin. Budjetti on noin 1500-3000 € etukäteisjärjestelyistä riippuen. 

Suunnittelussa on hyvä huomioida oman bussin sijaan mahdollinen yhteiskuljetus rovaniemeläisten kanssa, mahdollinen Särkänniemi-vierailu ja uimahallikäynti. Alennuksia saa esim. olemalla yhteydessä eri kohteisiin ja ruokapaikkoihin etukäteen. Opettajien kustannuksiin voi retken jälkeen anoa koululta avustusta kuitteja ja selvitystä vastaan max. 500€. Oppilaiden ruokailut matkan ajalta pitää peruuttaa hyvissä ajoin. Luokka voi anoa kansliasta korvauksen peruutetuista lounaista maksettavaksi luokan tilille.

5. luokan olympialaiset

Esimerkkibudjetissa olympialaiset Tampereella, oppilaita 19, opettajia 2, vanhempia 4.

KULJETUS: Rovaniemen steinerkoulu (yhteiskuljetus) =  686,40€
KISAKULUT: Mitalit, kunniakirjat, äänentoisto, kisaruokailut (aamu- ja iltapalat kisojen aikana + olympiapäivän lounas) = 487,50€ (Tampereen steinerkoulu laskuttaa.)
RUOKAILUT: matkapäivinä ja harjoituspäivän iltana = 370,64€, juomat (kisapäivien mehutiivisteet) = 12,35€
PÄÄSYLIPUT: Uimahalli = 66,80€, Särkänniemi = 432€

MATKAKULUT YHTEENSÄ: 2055,69€

Luokka 6

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Viihdyke-/virkistystoimintaa markkinaväelle: toimintapisteitä ja temppuratoja
Joulumyyjäiset: Kuivakakkuja koulun yhteiseen sesonkipöytään (n. 15 kakkua, myös erityisruokavalioille)
Pääsiäismyyjäiset: Onnenpyörä-pöytä ja sen voittojen hankkiminen (esim. pienet käsityöt, kierrätystavarat, makeiset). Pyöräytyksen hinta on ollut 2 €. Sovi Onnenpyörän haku kanslian kanssa.
6. luokka voi esittää välineteatteriesityksiä markkinoilla.

Muuta

Viimeistään 6. luokan syksyllä kannattaa aloittaa 7. luokan matkan varainhankinnan suunnittelu.
Kiviopin jakson aikana mahdollinen retki (esim. Utajärven kivipuistoon).
Lintuopin jakson aikana linturetki (esim. Liminganlahti).
Kahvila kevätjuhliin. Mikäli luokka ei halua järjestää kahvilaa, tästä on ilmoitettava VaVaan hyvissä ajoin, jotta korvaavat järjestelyt voidaan toteuttaa. Kahvilassa kannattaa varautua kertakäyttöisiin astioihin ja huomioitavaa, että kävijöitä kahvilassa useampi sata:

- makeita ja suolaisia leipomuksia saa varata runsaasti
- kannattaa varautua myös kotipaketteihin
- kahvimaitoa 4 l, 3-4 kahvipakettia, 2 l tiivistemehua, pillimehuja 20 kpl, kahvitermareita saisi olla 6 kappaletta, teelle 2 termaria, opettajanhuoneesta kahvikuppeja noin 30 kpl
- muistettava myös kahvilan koristelu esim. kukkasin


Luokka 7

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Sesonkipöydän pystytys, myynti ja purku sekä sen tuotteiden leipominen (makeat leivonnaiset). HUOM! Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.
Joulumyyjäiset: Herkkukoriarpajaiset (arvan hinta 2€). Koriin tulevien tuotteiden tulisi olla hyvin säilyviä (esim. marinoituja valkosipulinkynsiä, kuivattuja hedelmiä, pähkinöitä, piparkakkuja (myös gluteenittomia), siemennäkkäri, erilaisia hilloja / marmeladeja, joulusinappia, glögiä tms.) HUOM! Herkkukoriarpajaiset on varattu ainoastaan koulun varainhankintaan. 
Pääsiäismyyjäiset: ohjatut leikit sisällä ja ulkona

Muuta

Leirikoulu lukuvuoden aikana.
Keskitytään luokan omaan varainhankintaan.
Kahvilan pitäminen lukuvuoden aikana noin kerran kuussa muille luokille koulupäivien aikana. Opettaja ja oppilaat vastaavat järjestelyistä.
Joulujuhlakahvila luokan varainhankintana: suolaisia ja makeita leivonnaisia molempia noin 15 kpl.

Omana varainhankintana myös esim. syntymäpäiväjuhlia ohjelmineen 1.-3. luokan oppilaille. (Vuonna 2016 järjestelyt 50€, tarjoilut esim. 2€/hlö.)

7. luokan leirikoulu

Leirikoulu johonkin Pohjoismaahan. Opettajien kustannuksiin voi retken jälkeen anoa koululta avustusta kuitteja ja selvitystä vastaan max. 800€. Oppilaiden ruokailu pitää peruuttaa matkan ajaksi. Luokka voi anoa kansliasta peruutettujen lounaiden hinnan maksettavaksi luokan tilille.

Esimerkkibudjetissa matka Norjaan, oppilaita 27, opettajia 2, vanhempia 1.

KULJETUS: Suorsan Liikenne Ky = 2950€
MAJOITUS: Lapland Hotels Kilpis 1 yö = 1288€, Tromssa Camping 4 hengen mökeissä 3 yötä, 8 mökkiä 15 000,00 NOK = 1651,20€, SPiS Hotel&Hostel 1 yö 12 575,00 SEK = 1346,74€
PÄÄSYLIPUT: Fjellheisen 2070 NOK = 228,86€, Polaria 1885 NOK = 208,41€, Kiiruna LKAB kaivosvierailu 2340 SEK = 251,76€, Lauttamatka Lyngseidet 2x 2120 NOK 4240 NOK = 469,40€
TULIAISET (KILPISJÄRVEN KOULU JA TROMSSAN STEINERKOULU):
Prisma Raksila 26,75€
Taito Shop MAAKARI 21,80 €

MUUT: Apteekki 13,94€

MATKAKULUT YHTEENSÄ: 8456.86€


Luokka 8

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Sesonkipöydän tuotteiden leipominen (suolaiset leivonnaiset), siivous, roska-astioiden, -pussien ja kierrätyspisteiden järjestäminen, markkinoiden opaskylttien vieminen ja poishakeminen (kyltit säilytetään Pukkilassa). HUOM! Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.
Joulumyyjäiset: Piparkakkutalot sesonkipöytään
Pääsiäismyyjäiset: Leivonnaiset sesonkipöytään. HUOM! Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.

Muuta

8 lk. näytelmä

Luokka 9

Myyjäisvastuut

Sadonkorjuumarkkinat: Sesonkipöydän tuotteiden leipominen (suolaiset leivonnaiset) HUOM! Tarkemmat ohjeet leivonnaisiin 1. luokan kohdalla.
Joulumyyjäiset: Joulusinapin valmistaminen sesonkipöytään (8-10 prk), loppusiivous
Pääsiäismyyjäiset: Loppusiivous

Muuta

Lapin vaellus (esim. UKK-puisto syyslukukauden alussa, noin viisi vrk)

Maatilaharjoittelu (yleensä) viikolla 22. Oppilaat ovat tiloilla nk. majoitus- ja ruokapalkalla. Matkat maksetaan itse. Koulu auttaa harjoittelupaikan etsimisessä.


5. YLEISIÄ OHJEITA MYYJÄISTOIMINTAAN JA KOULUN TAPAHTUMIIN

- Useamman lapsen perheissä vanhemmat osallistuvat jokaisen lapsen luokan myyjäistoimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.

- Koulun ruokalan keittiötä ja astioita saa käyttää vain keittiön työntekijän läsnäollessa. Keittiön käytöstä ja työntekijän palkkaamisesta sopii kanslia.
- Kahvion esillepano ja koristelu kannattaa suunnitella huolella.
- Hälytysten sekä ilmastoinnin säädöt pitää sopia etukäteen koulun kanslian kautta.
- Pysäköinninvalvonnan keskeytys Nuottasaari-talon piha-alueelle tulee pyytää koulun kanslian kautta.
- Pohjakassat koulun varainhankintaan liittyviin myyntipöytiin (esim. kahvila, sesonkipöytä) sekä maksukortinlukija iZettlen järjestelyt (iZettle-laite, puhelin ja opastus) tulee pyytää kanslialta hyvissä ajoin.
- Jos luokilla omaa varainhankintaa, muistakaa huolehtia oma pohjakassa. Koulun tapahtumissa vuokra omasta myyntipöydästä on 20€ luokille, koulun ulkopuolisille 30€, koko luokkatilan vuokra 50€.
- Jos vanhemmat leipovat omiin astioihin, suositellaan astioiden näkyvää nimikointia.
- Kaikki jakavat koulun tapahtumien mainoksia.

- Pukkilan tapahtumissa avaimesta sovitaan etukäteen (avain on koodilla aukeavassa avainkotelossa tuvan oven vieressä, koodi kansliasta).
- Pukkilassa on huolehdittava opastuksesta sekä Pukkilaan että autojen parkkeeraukseen (Seelariin menevää Puomitietä ei saa tukkia. Autot pyydetään parkkeeraamaan Hietasaarentien varteen vanhan tanssilavan parkkipaikalle.) Mainoskylttien säilytyspaikka on Pukkilassa. On huolehdittava, että ne asetetaan paikoilleen ja kerätään markkinoiden jälkeen pois.
- Äänentoistolaitteet on huolehdittava Pukkilaan tarvittaessa. Koululla on megafoni.
- Jokainen luokka huolehtii itse Pukkilan korvaavien koulupäivien ruokailut.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä