Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät

Sivuilta Perusasteen opiskeluhuolto ja Lukion opiskeluhuolto löytyy opiskeluhuoltotoiminnan kuvaukset sekä koululterveydenhoitajan, kuraattoreiden, psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien yhteystiedot.

Oppilashuoltoryhmän jäsenet lukuvuonna 2019
—2020:
MERVI HEIKKA, eurytmiaterapeutti, oppilashuoltoryhmän pj. p. 08 554 2871 /etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi
MERVI PIRKOLA
, terveydenhoitaja, p. 040 352 4283 / etunimi.sukunimi@ouka.fi
ANNELI UUSIMÄKI, koulukuraattori, p. 044 703 9002 / etunimi.sukunimi@ouka.fi
PÄIVI SAROME, koulupsykologi, p. 040 182 1102/ etunimi.sukunimi@ouka.fi
HANNELE LAURONEN, opinto-ohjaaja / etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi
NOORA ASKINEN, erityisopettaja, p. 08 554 2871 / etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi
KATI YLINAMPA, erityisopettaja, p. 044 019 5516 / etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi


Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet lukuvuonna 2019—2020:
MERVI HEIKKA, eurytmiaterapeutti, opiskelijahuoltoryhmän pj. p. 08 554 2871 /etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi
MERVI PIRKOLA, terveydenhoitaja, / p. 040 352 4283 etunimi.sukunimi@ouka.fi
SARI RANINEN, lukiopsykologi p. 044 703 9667
RIITTA RÖNKÄ, lukiokuraattori p. 044 703 9674
HANNELE LAURONEN, opinto-ohjaaja, lukion apulaisrehtori / etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi
KATI YLINAMPA, erityisopettaja p. 044 019 5516 / etunimi.sukunimi@oulun-steinerkoulu.fi