Vastuunportaat

Vastuunportaat luokat 1-5


Vaihe 1:
Puuttuminen rikkeeseen. Kenen tahansa koulun henkilökunnan jäsenen puuttuminen ja keskustelu oppilaan kanssa, Harkinnan mukaan ilmoitus oppilaan omalle luokanopettajalle, joka kerää merkinnät seurantakansioon.

Vaihe 2:
Kurinpitokeskustelu. Luokanopettaja tai -valvoja keskustelee oppilaan kanssa. Mukana mahdollisesti rehtori tai apulaisrehtori. Ilmoitus huoltajalle Wilmassa.

Vaihe 3:
Kasvatuskeskustelu, jossa mukana ovat oppilas, huoltaja ja rehtori tai apulaisrehtori. Viimeistään tässä vaiheessa oppilas ohjataan oppilashuoltopalveluiden piiriin. 

Vaihe 4:
Kirjallinen varoitus

Vaihe 5:
Määräaikainen erottaminen koulusta

 

Käytäntö

Vaihe 1:

Rikkeeseen puuttuminen. Kuka tahansa koulun aikuinen puuttuu välittömästi tilanteeseen, jossa näkee koulun käytänteitä ja sääntöjä rikottavan. Hän keskustelee ja selvittää tilanteen oppilaan kanssa viipymättä jälki-istunnon antamisen sijaan, jonka jälkeen tekee asiasta harkintansa mukaan ilmoituksen oppilaan omalle luokanopettajalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ainakin seuraavista rikkeistä:

Toistuva myöhästely. Luokanopettaja seuraa myöhästymisiä ja kirjaa ensimmäisen merkinnän seurantakansioon viiden myöhästymiskerran jälkeen. Mikäli oppilaalle tämän jälkeen tulee vielä viisi myöhästymistä, seuraa kurinpitokeskustelu (vaihe 2) ja siitä eteenpäin viiden myöhästymisen erissä portailta seuraavalle. Myöhästymiset nollautuvat lukukauden päättyessä.

Oppituntien vakava häiritseminen. Esim. kännykän käyttö tunnilla, kiroilu, luokassa vaeltelu luvatta, sotkeminen, jatkuva toisen oppilaan opiskelurauhan häiritseminen, opettajalle uhittelu, tehtävien laiminlyönti → viisi merkintää aiheuttavat kurinpitokeskustelun (vaihe 2)

Sopimaton käytös kouluaikana. Vilppi tehtävissä ja kertauksissa/kokeissa, luvaton välituntien viettäminen sisällä, käytävämekkalat ja -kahakat, ruuan tuominen pois ruokalasta, karkkien tai muiden herkkujen syöminen luvatta, limsojen/energiajuomien juominen luvatta, wc ja välituntimaleksimiset, kännykän käyttö luvatta. → viisi merkintää aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2).

Luvaton koulualueelta poistuminen. → yksi merkintä aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2)

Tupakointi, nuuskan käyttö, alkoholi, huumeet. → yksi merkintä aiheuttaa kasvatuskeskustelun (vaihe 3). Lisäksi koulu tekee lastensuojeluilmoituksen.

Tarkoituksellinen koulun omaisuuden rikkominen/töhriminen, varastaminen, vanhemman nimen väärentäminen, osallistuminen tappeluun. → yksi merkintä aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2). Mikäli rike uusiutuu, kutsutaan oppilas huoltajan kanssa koululle kasvatuskeskusteluun (vaihe 3).

Vaihe 2:

Kurinpitokeskustelu. Kun luokanopettaja on merkinnyt seurantakansioon samaa oppilasta ja hänen tekemäänsä rikettä koskien merkintöjä edellä kuvatun mukaisesti, hän järjestää (halutessaan ophr-edustajan tai lo-parin tuella) kurinpitokeskustelun oppilaan kanssa. He kirjoittavat asiasta selvityksen seurantakansioon ja tekevät siitä myös ilmoituksen oppilaan huoltajalle puhelimitse tai Wilmassa.

Vaihe 3:

Kasvatuskeskustelu. Mikäli oppilaan kurinpitokeskustelussa tekemä sopimus ei pidä ja oppilas uusii rikkeen, hänet hänet ja huoltaja kutsutaan kasvatuskeskusteluun rehtorin tai apulaisrehtorin ja tarvittaessa luokan- tai aineenopettajan kanssa. Viimeistään tässä vaiheessa oppilas ohjataan oppilashuoltopalveluiden piiriin. 

Vaiheet 4 ja 5:

Perusopetuslain mukaan vakavimmat puuttumisen muodot ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen koulusta. Koulu tekee hallintopäätöksen ja lastensuojeluilmoituksen.


Tavoitteet:

Vastuunportaiden käytön tavoitteet ovat

-vähentää järjestyssääntöjen vastaista käyttäytymistä koulussa
-kehittää oppilaan vastuunkantoa omasta käyttäytymisestään
-kodin ja koulun välinen yhteistyö kasvatuskumppanuuden vahvistamiseksi

Kasvatuskeskustelujen sisältö ja vaiheet:

Kasvatuskeskustelussa oppilas kertoo itse mitä on tapahtunut, mikä siinä meni mahdollisesti väärin ja miten tilannetta voi parantaa.

1) Myöntäminen: oppilasta rohkaistaan myöntämään tekonsa.

2) Ymmärtäminen: oppilasta pyydetään miettimään mitä seurauksia hänen teollaan on.

3) Sovittaminen: oppilasta pyydetään miettimään voiko hän sovittaa tekoaan jotenkin.

4) Sitoutuminen: oppilasta rohkaistaan lupaamaan, että hän pyrkii välttämään rikkeen toistamisen ja hänen kanssaan käydään läpi seuraamus mahdollisesta uudesta rikkeestä.

5) Vastuuntunto: oppilasta autetaan huomaamaan mitä hän on tapahtuneesta oppinut sekä miettimään miten muutkin voisivat hyötyä tästä huomiosta.

Keskustelun lopuksi opettaja kirjoittaa selvityksen (liite 1) seurantakansioon. Ikätason huomioiden oppilas voi soittaa itse kotiin ja kertoa keskustelusta tai lo/lv tiedottaa asiasta Wilmassa ja pyytää huoltajan kuittauksen.

Vastuunportaat luokat 6-9

Vaihe 1:

Puuttuminen rikkeeseen. Kenen tahansa koulun henkilökunnan jäsenen puuttuminen rikkeeseen ja keskustelu oppilaan kanssa. Harkinnan mukaan ilmoitus oppilaan omalle luokanopettajalle tai luokanvalvojalle. Vastuunporrasmerkinnän antanut henkilö laittaa lapun seurantakansioon. Ilmoitus Wilmassa.

Vaihe 2:

Kurinpitokeskustelu. Luokanopettaja/luokanvalvoja keskustelee oppilaan kanssa. Mukana mahdollisesti rehtori tai apulaisrehtori.

Vaihe 3:

Kasvatuskeskustelu, jossa mukana oppilas ja rehtori tai apulaisrehtori sekä tarvittaessa luokan-tai aineenopettaja. Oppilaan huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun. Viimeistään tässä vaiheessa oppilas ohjataan oppilashuoltopalveluiden piiriin. 


Vaihe 4:

Kirjallinen varoitus

Vaihe 5:

Määräaikainen erottaminen koulusta

 

Käytäntö

Vaihe 1:

Kuka tahansa koulun aikuinen puuttuu välittömästi tilanteeseen, jossa näkee koulun käytänteitä ja sääntöjä rikottavan. Hän keskustelee ja selvittää tilanteen oppilaan kanssa viipymättä jälki-istunnon antamisen sijaan, jonka jälkeen tekee asiasta harkintansa mukaan ilmoituksen oppilaan omalle luokanopettajalle tai -valvojalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ainakin seuraavista rikkeistä:

 

  • Toistuva myöhästely. Luokanopettaja/ -valvoja seuraa myöhästymisiä ja kirjaa ensimmäisen merkinnän seurantakansioon viiden myöhästymiskerran jälkeen. Mikäli oppilaalle tämän jälkeen tulee vielä viisi myöhästymistä, seuraa kurinpitokeskustelu (vaihe 2) ja siitä eteenpäin viiden myöhästymisen erissä portailta seuraavalle. Myöhästymiset nollautuvat lukukauden päättyessä.

  • Oppituntien vakava häiritseminen. Esim. kännykän käyttö tunnilla, kiroilu, sotkeminen, jatkuva toisen oppilaan opiskelurauhan häiritseminen, opettajalle uhittelu, tehtävien laiminlyönti -> viisi merkintää aiheuttavat kurinpitokeskustelun (vaihe 2)

  • Sopimaton käytös kouluaikana. Vilppi tehtävissä ja kertauksissa/kokeissa, luvaton välituntien viettäminen sisällä, käytävämekkalat ja -kahakat, ruuan tuominen pois ruokalasta, karkkien tai muiden herkkujen syöminen luvatta, limsojen/energiajuomien juominen luvatta, wc- ja välituntimaleksimiset, kännykän käyttö luvatta. → viisi merkintää aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2).

  • Luvaton koulualueelta poistuminen. → kaksi merkintää aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2)

  • Tupakkatuotteiden käyttö (myös sähkötupakka ja nuuska), osallistuminen tappeluun, väkivaltainen käytös. → yksi merkintä aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2). Mikäli rike uusiutuu, siirrytään vaiheeseen 3 (kasvatuskeskustelu).

  • Alkoholi, huumeet. → yksi merkintä aiheuttaa kirjallisen varoituksen. Lisäksi koulu tekee lastensuojeluilmoituksen.

  • Tarkoituksellinen koulun omaisuuden rikkominen/töhriminen, varastaminen, vanhemman nimen väärentäminen. → yksi merkintä aiheuttaa kurinpitokeskustelun (vaihe 2). Mikäli rike uusiutuu, siirrytään vaiheeseen 3 (kasvatuskeskustelu).

Vaihe 2:

Kurinpitokeskustelu. Kun opettaja on merkinnyt seurantakansioon samaa oppilasta ja hänen tekemäänsä rikettä koskien merkintöjä edellä kuvatun mukaisesti, hän järjestää (halutessaan ophr-edustajan tai lo-parin tuella) kurinpitokeskustelun oppilaan kanssa. Mukana voi olla rehtori tai apulaisrehtori. Opettaja kirjoittaa asiasta selvityksen seurantakansioon ja ilmoittaa asiasta huoltajalle.

Vaihe 3:

Mikäli oppilaan kurinpitokeskustelussa tekemä sopimus ei pidä ja oppilas uusii rikkeen, siirrytään vaiheeseen 3 (kasvatuskeskustelu).

Vaiheet 4 ja 5:

Perusopetuslain mukaiset vakavimmat puuttumisen muodot ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen koulusta. Koulu tekee lastensuojeluilmoituksen.

Tavoitteet:

Vastuunportaiden käytön tavoitteet ovat

  • vähentää järjestyssääntöjen vastaista käyttäytymistä koulussa

  • kehittää oppilaan vastuunkantoa omasta käyttäytymisestään

  • kodin ja koulun välinen yhteistyö kasvatuskumppanuuden vahvistamiseksi

Kurinpitokeskustelun sisältö ja vaiheet:

Kurinpitokeskustelussa oppilas kertoo itse mitä on tapahtunut, mikä siinä meni mahdollisesti väärin ja miten tilannetta voi parantaa.

1) Myöntäminen: oppilasta rohkaistaan myöntämään tekonsa.

2) Ymmärtäminen: oppilasta pyydetään miettimään mitä seurauksia hänen teollaan on.

3) Sovittaminen: oppilasta pyydetään miettimään voiko hän sovittaa tekoaan jotenkin.

4) Sitoutuminen: oppilasta rohkaistaan lupaamaan, että hän pyrkii välttämään rikkeen toistamisen ja hänen kanssaan käydään läpi seuraamus mahdollisesta uudesta rikkeestä.

5) Vastuuntunto: oppilasta autetaan huomaamaan mitä hän on tapahtuneesta oppinut sekä miettimään miten muutkin voisivat hyötyä tästä huomiosta.

Keskustelun lopuksi opettaja kirjoittaa selvityksen seurantakansioon. Luokanopettaja/ -valvoja huolehtii oman luokkansa oppilaskohtaisista keskustelujen kirjaamisista ja kotiin ilmoittamisesta.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä