Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksen opiskeluhuolto

Esiopetuksen opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Se on osa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä sekä turvata tasavertaiset kasvamisen ja oppimisen mahdollisuudet kaikille lapsille. Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisesta vastaa pääosin esiopetusyksikön henkilökunta. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää mm. lasten osallisuutta, yhteistyötä sekä oppimisymäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä. Pyrkimyksenä on lisätä kotien ja esiopetuksen yhteistyötä sekä lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteisöllisen oppilashuollon toimintamalleja ja menetelmiä voivat olla esimerkiksi
  • kiusaamista ehkäisevät toimet
  • lasten osallisuutta tai psyykkistä hyvinvointia lisäävät toimet
  • esiopetusympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet
  • terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet
  • vanhempien osallisuutta lisäävät toimet ja kasvatuskumppanuuden käytännöt (esim. vanhempainillat, yhteiset tapahtumat jne.)
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhuoltopalveluita (neuvolan ikäkausitarkastukset), kuraattori- ja psykologipalveluita sekä yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on, että ongelmiin ja mahdollisiin tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman ajoissa. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen ja lapsi on mukana häntä koskevissa asioissa ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä