Lapsen tuki esiopetuksessa

Kolmitasoinen tuki esiopetuksessa

Esiopetuksessa on käytössä kolmitasoisen tuen malli. Tuki jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki kuuluu jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle. Yleinen tuki pitää sisällään kaikki sellaiset toimintatavat ja käytänteet, jotka tukevat kaikkia ryhmän lapsia. Yleisen tuen perustana on laadukas esiopetus, joka on lasten tarpeista käsin suunniteltua, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetustoiminta on monipuolista, toiminnallista ja leikillä on keskeinen merkitys. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. 

Tehostettua tukea annetaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäkestoisempaa kuin yleinen tuki. Suunnitelma tehostetun tuen toteuttamisesta tehdään yhteistyössä huoltajan ja mahdollisesti lapsen asioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Lapsen oppimista ja hyvinvointia seurataan säännöllisesti esiopetusvuoden aikana. 

Erityistä tukea saavat lapset, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea. Erityisen tuen piirissä olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetussuunnitelman liitteeksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jota päivitetään ja arvioidaan tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä