Ohjausryhmän kokous 9.11.2015

Muistio 9.11.2015

Kokousmuistio
9.11.2015
klo 12-13

Läsnä: Esa Santakallio (pj), Virve Jämsén, Eija Lohilahti, Anneli Rantamäki, Anne Pullinen, Marjut Helenius.

1. Tammi- ja maaliskuun vesotilaisuuksiin on selvitetty eri luennoitsijavaihtoehtoja.
Virve Jämsén esitteli eri luennoitsijavaihtoehtoja. Tammikuun veson aihe on arviointi. Tämän luennoitsijaksi ehdotetaan mm. rehtori Annukka Leutosta.
Maaliskuun vesoon ehdotetaan esim. Kirsti Lonkaa.
Ops-koordinaattori selvittää saadaanko luennoitsijat paikalle 20.1. ja 15.3.2016.

2. Ops-koordinaattori kertoi terveiset oppiainesisältötyöryhmistä:
Työ etenee suunnitellusti ja edistyy kaikissa ryhmissä.
Vielä täytyy tehdä työtä sen eteen, että ops ei ole sama kuin oppikirjan sisällysluettelo.
Ryhmissä on keskusteltu seuraavista kysymyksistä:
- valinnaisuuden toteuttaminen
- täytyykö laaja-alaisia kokonaisuuksia korostaa paikallisesta näkökulmasta?
- täytyykö arviointiin ottaa Riihimäki-näkökulma?

Ohjausryhmän keskustelussa tuli esiin se, että ops-muutos tuo tullessaan todella laajan muutoksen ja tästä muutoksesta tulisi käydä paljon enemmän yhteistä keskustelua kouluissa. Pohdimme miten voimme järjestää keskustelulle tilaisuuksia? Pedagogiset kahvilat ovat käynnistyneet, vesotilaisuuksissa varataan aikaa yhteiselle keskustelulle, viedään muutosta eteenpäin pikkuhiljaa ruohonjuuritasolta alkaen. Opettajan täytyy olla hereillä ja valmis muutokseen.
Implementointivaihe käynnistyy elokuussa. Nyt täytyy keskustella mitä muita tapoja on tuoda ops:iin liittyvää muutosta todeksi kuin veso-koulutukset.


3. Lukujen 1-8 kommentointi pedanetissä:
Kommentteja on tullut, mutta kovin vähän.
Yleisessä keskustelussa on tullut esiin se, että luotetaan jo tehtyyn työhön ja Riihimäki-näkökulmaan niissä. Kommentointiaikaa on jatkettu marraskuun loppuun.
Ops-koordinaattori kertoi, että kaikkia rehtoreita on ohjeistettu ohjaamaan opettajia kommentoimaan.
Mietinnässä on vielä, pitääkö jokainen koulu velvoittaa kommentoimaan jotain osaa jo laaditusta kuntakohtaisesta opsista.

4. Esiopetuksen ops-prosessi:
Ollaan siinä vaiheessa, että alatyöryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi. Tullaan käymään luvut 1-4 ensi viikolla valmiiksi. Tammikuu on kommentointiaikaa.
Aikataulussa siis edetään.

5. Muut asiat:
Miten otetaan huomioon tulevissa veso-koulutuksissa esiopetus? Ei ole tarkoitus jättää esiopetusta huomioimatta.
Marjut Helenius pitää tärkeänä sitä, että esiopetusväki saisi olla mukana koulutuksissa. Esiopetus tulisi huomioida esityksissä jotenkin. Asenteellista huomioimista esim. yhteisissä koulutustilaisuuksissa.
Tarjotaan esiopetukselle pieni puheenvuoro kevään vesotilaisuuksissa.

6. Seuraavasta kokouksesta päättäminen:
11.12. klo 12.30
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä