Ohjausryhmän kokous 22.4.2015

Kokousmuistio 22.4.2015

Asialista:
1. Pedanetin käyttö ops-työssä
- 14.4. olleen koulutuksen anti: Päästiin alkuun pedanetin käytössä. Riihimäelle luotu oma ops-työn runko.
- mihin koulut voivat tehdä omaa opsiaan pedanetissä?
Kouluille perustettu omat sivut, jonne voi laatia oman ops-työn muistiinpanoja.

Keskusteltiin siitä kuinka otetaan ops-työhön mukaan lautakunnan jäseniä, huoltajia, oppilaita. Todettiin, että pedanet on avoin ja hyvä ja vuorovaikutteinen työskentelyalusta, johon on syytä saada mukaan myös lautakuntatason ihmisiä.
Eija Lohilahti tekee lautakunnan toimialakatsauksen yhteyteen raportin siitä missä ops-työssä mennään. Raportti toimitetaan lautakunnan listalle.
Todettiin, että yhteistyö-työryhmä tekee ehdotuksen siitä kuinka yhteistyötä ops-prosessissa toteutetaan. (Oppilaat, huoltajat, sote ja sidosryhmät.)

2. Esiopetuksen opetussuunnitelman kommentointi
Totesimme, että asiasta on syytä keskustella vasta sitten kun koko ohjausryhmä on koolla.

3.OPS-tuki -koulutus
- palaute ensimmäisestä koulutuspäivästä 4.3.15
Ensimmäisen koulutuspäivän anti oli hieman heppoinen. Ei saatu selkeitä työkaluja ja toimintaohjeita, mitä ehkä odotettiin. Mutta jäädään odottamaan lisäkoulutuspäivien antia.
- ennakkotehtävät toiseen koulutuspäivään 24.4.15
Todettiin, että toiseen koulutuspäivään lähtee mukaan Anneli Rantamäki Esa Santakallion tilalle. Näin saadaan yläkouluedustus ja yläkoulun näkökulma mukaan.

4.Ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmä johtaa, ohjaa ja valvoo ops-prosessia kokonaisuudessaan.
Johtaminen: aikataulutus, osatehtävien laatiminen, mitä prosesseja on.
Nyt on syytä laatia aikataulutus kuntoon ja kirjata ylös jo päivämäärät.


Veso-päivän tuotos: Kolme kysymystä pohdittavaksi:
1. Mitkä ovat koulun arvot?
2. Mikä muuttuu, miten muuttuu koulussamme?
3. Miten muutos näkyy arvioinnissa?

Vesopäivä pidetty toukokuun loppuun mennessä, vastaukset kysymyksiin luettavissa pedanetissä 4.6.2015.
Koordinaattori laatii koosteen ohjausryhmälle ops-työn aloittamisesta kouluissa.
Ohjausryhmä kokoontuu 5.6.2015 klo 10.30-15.30 Esan työhuoneessa, aiheena ajoitussuunnitelman täsmennys.
Rehtorien koulutuspäivä ops-työstä on tiistaina 9.6. klo 9-15 sivityspalvelukeskuksen kokoustilassa 4.krs.
12.6. ohjausryhmän kokous. 10-14.

Elokuu:
Ohjausryhmän kokous elokuun alussa.
Koko kaupungin veso 14.8. klo 9-12/12-15 jonka jälkeen/ennen omille kouluille. Ohjeet myöhemmin.
Aihe: tilannekatsaus missä ops-työssä mennään.
Yhteinen luennoitsija aiheista monialainen oppiminen ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet.

Syyskuu:
OPS-ryhmien kuntakohtainen osuus valmis 30.9.2015 mennessä. Valmis tuotos luettavissa pedanetissä. Kommentointiaikaa 31.10.2015 asti.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä