Ohjausryhmän kokous 5.10.2015

Muistio 5.10.2015

Ohjausryhmän kokous 5.10. klo 12.00
Sivistystoimenjohtajan työhuone
Läsnä: Esa Santakallio pj, Virve Jämsén, Eija Lohilahti, Marjut Helenius, Anne Pullinen, Anneli Rantamäki


Muistio:

  1. Vesopäivän 1.10. palaute.Vesopäivä sujui suunnitellusti. Vakan puolelta tuli tyytymätöntä palautetta siitä, että aihe koski vain kouluja. Katsotaan kuitenkin, että aihe oppilashuolto ja kolmiportainen tuki koskettaa kuitenkin kaikkia. Seuraavaan vesoon toivotaan kuitenkin, että otetaan ohjelmassa mukaan myös esiopetus. Olisi toivottu, että koulun yhteiseen tuntiin olisi tehty suunnitelmia yhdessä rehtorin ja jopen kanssa. Tulevaa vesoa varten ohjeistetaan tarkemmin, että esiopetus otetaan mukaan ohjelman suunnitteluun!
  2. Rehtorivetoisten työryhmien työ ja kommentointi. Ryhmien työ on valmistunut aikataulussa ja kaikkien ryhmien työt on kommentoitavissa pedanetissä. Kommenttiaikaa on lokakuu ja kommenttien pohjalta työt saatetaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kommentteihin reagoidaan ja kommenteista kootaan yhteenveto, joka tuodaan ohjausryhmälle.
  3. Oppisisältötyön aloitus ja eteneminen. Työ on alkanut suunnitelmien mukaan ja etenee. Kaikki oppiaineet ja niiden tavoitteet ja sisällöt tullaan laatimaan samantyyppiselle dokumenttipohjalle.
  4. Huoltajakyselyn laatiminen. OPS-prosessiin tulisi ottaa mukaan huoltajia. Tehdäänkö kysely esim. zef-kyselynä, vai toteutetaanko osallistaminen jotenkin muuten? Tulisi kysyä myös oppilaita. Ehkä olisi paras miettiä mikä on kyselyn funktio. Onko kysely vain kyselyn vuoksi? Vai saadaanko palautetta työtä ohjaamaan jo nyt pedanet-kommenttien kautta? Totesimme, että on paras ottaa aikalisä ja palata kyselyn laatimiseen vasta prosessin myöhemmässä vaiheessa. Sivitystoimenjohtaja esittelee lautakunnan jäsenille 6.10. opetussuunnitelmaprosessin tiedotteen. Tämä tiedote löytyy myös kaupungin nettisivuilta.
  5. Tuntijako valinnaisaineet ja taito- ja taideaineet. Taito- ja taideaineiden tuntijaosta ja valinnaisaineista tullaan käynnistämään työ viraston taholta mahdollisimman pian. Heti sen jälkeen, kun tiedetään mitä kaupunginhallitus on linjannut esim. musiikkiluokkatoiminnan suhteen. Viikolla 43 alussa päästään tekemään linjauksia. Oppiainesisältötyöryhmät voivat laatia omia ehdotuksia tuntien jaosta ja suuntaamisesta. Viikolla 43 tullaan kutsumaan koolle yläkoulun rehtorit miettimään valinnaisuutta.
  6. Muut mahdolliset asiat: kehitysvammaisten opsin kirjoittaminen, toiminta-alueittaisen opsin kirjoittaminen. Pohjana on valtakunnan perusteet ja kuntakohtaiset täsmennykset. Toiminta-alueittainen ops kirjoitetaan koulun omaan opsiin. Opetuspäällikkö täsmentää ohjeet.
  7. Seuraavasta kokouksesta päättäminen. Seuraava kokous on 9.11.2015 klo 12-13.30.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä