Ohjausryhmän kokous 4.2.16

4.2.16 kokousmuistio

Kokousmuistio:

Läsnä: Esa Santakallio pj
Virve Jämsén
Anneli Rantamäki
Anne Pullinen
Marjut Helenius
Eija Lohilahti, sihteeri


1. Tilannekatsaus ops-työstä
Esiopetus: Ops-ehdotus on kommentoitavana ja viimeinen kommentointimahdollisuus on huomenna. Aamuposti teki jutun aiheesta, tiedotustilaisuus ollut tammikuussa. Työ valmistuu aikataulussa.

Perusopetus: Perusopetuksen osalta ollaan aikataulussa. Pedagogiset toimikunnat ja erilaiset opettajakokoonpanot kokoontuvat tahoillaan ja kommentteja oppiainesisältöihin on mahdollisuus antaa 19.2.2016 asti.
Ops-asia on ollut julkisuudessa niin lehdistössä ja radiossa. Kaikille huoltajille on lähtenyt aiheesta helmiviesti, joten kaikki perusopetuksen huoltajat ovat tietoisia aiheesta.

Heräsi kysymys siitä miten ns. lisäopetuksen ops kirjoitetaan näkyviin. Kuka sen kirjoittaa?
Prosessille täytyy nimetä vastuuvetäjä ja koollekutsuja, joka aloittaa tämän työn. Virve kutsuu koolle työryhmän viemään tätä asiaa eteenpäin.2.Veso-päivän 20.1. palaute
Luennoitsija Annukka Leutonen piti esityksen aiheesta arviointi uuden ops:n mukaan. Luento koettiin erittäin informatiivisena ja hyödyllisenä ja herätti ajatuksia arvioinnin muuttamiseen.
Eli koulutuksellisena tilaisuutena vesoluento oli onnistunut.

3. Valinnaisaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen Riihimäellä
Alakoulujen valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit tulevat koulukohtaisesti päätettäväksi.
Keskustelua käytiin seuraavista aiheista: Yläkoulujen valinnaisaineet tulee myös koulukohtaisesti päätettäväksi. Kun yläkouluissa on yhteisiä opettajia, tulee sopia yhteiset toimintalinjat eri koulujen kesken.
Yläkoulujen yhteinen valinnaisainetarjotin on hyvä ehdotus, se olisi tasavertaista kolmen koulun oppilaita kohtaan.

Päätettiin, että rehtoreilta pyydetään esitys yläkoulujen valinnaisaineiksi 6-9 -luokilla. Ne pitää olla sellaiset, että ne voidaan toteuttaa joka yläkoulussa. Tässä yhteydessä tuodaan esille myös 6.luokan kotitalous mahdollisena valinnaisaineena.
6.luokkalaisten valinnaisuuteen liittyvät ehdotukset yläkoulun rehtoreilta tulee olla valmiina viikon 10 loppuun mennessä, eli 11.3.16. Virve ohjeistaa yläkoulun rehtorit tähän työhön. Luokkien 7-9 valinnaisaine-ehdotukset (oppiaineiden nimet ja oppiaineiden tavoitteet) tulee olla valmiina 8.4. mennessä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet voivat olla koulukohtaisia. Ne kirjoitetaan vuosisuunnitelmaan ja ne voidaan toteuttaa koulukohtaisesti oppimisympäristöt, koulujen erityispiirteet ja ajankohtaiset tapahtumat huomioonottaen.
Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin se, että laaditaan eheyttäviä kokonaisuuksia, vähintään kerran vuodessa.


4. Kevään aikataulu
Dead-linet:
19.2. oppiainesisältöjen kommentointiaika päättyy.
11.3. 6.luokan valinnaisaine-ehdotukset valmiina.
15.3. esi- ja perusopetuksen veso-iltapäivä Pohjolanrinteen koululla.
31.3. oppiainesisällöt valmiina.
8.4. 7-9 -luokkien valinnaisaine-ehdotukset, perusrunko valmiina.
30.4. Riihimäen kuntakohtainen ops valmiina pedanetissä.

Toukokuussa ops:n esittely lautakunnalle. 24.5.2016 ops-uudistuksen käsitteleminen lautakunnassa. Esiops käsitellään samalla lautakunnassa.
Esiops esitellään lautakunnalle tutustuttavaksi huhtikuussa, vaikka päätös hyväksymisestä tehtäisiinkin myöhemmin.

Yllä olevat päivämäärät tulevat myös pedanet-kalenteriin kaikkien nähtäville.

Sekä esiopetuksesta että perusopetuksesta laaditaan tilannekatsaus jokaiseen lautakunnan kokoukseen.
Seuraava kokous on 16.2.

5. Rehtoreiden ops-työskentely
Ops-koordonaattori kertoi, että kevään aikana kaikissa rehtoreiden tapaamisissa käsitellään ops:n eri osa-alueita. Näitä aiheita rehtorit sitten vievät omiin kouluihinsa pitkin kevättä, jotta opetussuunnitelmaan liittyvät uudistukset tulevat tutuiksi opettajille.
Lisäksi rehtorit kouluttautuvat opetussuunnitelman tiimoilta mahdollisuuksien mukaan.


6.Muut mahdolliset asiat:
Koodaus/ohjelmointi: ICT-hankkeen puitteissa tullaan laatimaan toimeenpanosuunnitelma, jossa kerrotaan miten huolehditaan henkilöstön osaamisen vahvistamisesta, pedagogisten keinojen opettamisesta ja tvt-taitojen lisäämisestä.


7.Seuraava kokous
17.3.2016 klo 9.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä