Ohjausryhmän kokous 11.12.2015

Kokouspöytäkirja 11.12.2015

Kokousmuistio

1. Tilannekatsaus.
Oppiainesisältötyö etenee suunnitellusti. Ops-koordinaattori esitteli Sirpa Viilomaan terveiset työn etenemisestä.
Koko prosessi etenee suunnitellusti aikataulun mukaan.
Esiopetuksen puolella tekstit valmistuvat vuoden loppuun. Järjestetään tilaisuus, jossa materiaali esitellään 19.1. Uramon koulun auditoriossa klo 13.30-15.00. Kommentointimahdollisuus aukeaa tämän jälkeen. Ohjausryhmä tulee mukaan tilaisuuteen mahdollisuuksien mukaan.

Lautakunta haluaa esittelyn ops-prosessista. Seuraavaan lautakunnan kokoukseen tulee oma pykälänsä ops-prosessista.

Huoltajien ja muiden sidosryhmien mahdollisuutta kommentointiin pitää mainostaa, markkinoida ja lisätä.
Kaupungin kotisivuille tulisi laittaa linkki pedanet-sivuille.

Tiedottamista täytyy tehostaa! Ops-koordinaattori on yhteydessä tiedottaja Anna Availaan ja suunnitellaan miten tiedotetaan.

2. Valinnaisuus uuden ops:n mukaan.

Alakoulut:
Alakoulujen rehtoreiden kanssa on keskusteltu valinnaisuudesta. Toive alakouluilla on se, että koulut saavat itse määritellä mihin taito- ja taideaineeseen tunnit sijoitetaan. Esillä oli myös vaihtoehto, jossa toivottiin ettei tarvitse määritellä mihin taito- ja taideaineeseen tunnit sijoitetaan. Olisi yleinen taito- ja taideaineiden tunti kaikille.
5. luokalla on lisäksi kaksi tuntia valinnaisia aineita. Nämä voivat olla muitakin kuin taito- ja taideaineita. 5.-luokkalaisen tulisi päästä tekemään aitoa valintaa tässä tilanteessa.

Ei ole tarpeen että kunnan tasolla rajattaisiin tai määrättäisiin taito- ja taideaineiden tunteja. Kuitenkin täytyy tehdä niin, että tunnit sijoittuvat musiikkiin, kuvataiteisiin ja liikuntaan 3.-5. -luokilla.
Mihin tunnit sitten sijoitetaankin, niin tavoitteet täytyy kirjoittaa koulun omaan opetussuunnitelmaan.
Tuntijakoon ei tehdä muutosta, tuntikehyksen avulla luodaan valinnanmahdollisuuksia.
Koulun opsiin tulee kirjoittaa taito- ja taideaineiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi.
Jotta oppilaalle tulee aito valinnanmahdollisuus, niin taito- ja taideaineiden oppituntia ei voi sitoa yhteen aineeseen kiinteästi. Esim. ei pelkkään liikuntaan.

OPS:n hengen mukaan tulisi tarjota oikeita valinnanmahdollisuuksia.

Taito- ja taideaineiden ops kirjoitetaan koulun omaan ops:iin. Sisältöjä ja arviointeja ei siis kirjoiteta kunnalliseen opsiin, vaan jokainen koulu kirjoittaa sisällöt, tavoitteet ja arvioinnit itse.
Taito- ja taideaineiden opsiin tulee kirjata myös kuntakohtainen osuus, esim. kulttuuripolun tuomat mahdollisuudet.

Toinen vaihtoehto on, että koulu saa itse sijoittaa taito- ja taideaineiden valinnan johonkin tiettyyn kohtaan. Näistä kirjoitetaan tavoitteet, sisällöt ja arvioinnit koulun omaan opsiin.

Eli kouluilla on myös valinnanmahdollisuus valita miten toteuttavat taito- ja taideaineisen yhden valinnaisen vuosiviikkotunnin luokilla 3.-5.

5.luokan kahta valinnaista tuntia ei haluttu rajoittaa mitenkään. Koulu saa valita miten toteuttaa 5.luokan valinnaisuuden. Valittavat aineet tulee olla peruskoulun opetettavia aineita, tai niiden sisältöihin liittyviä asioita. Voi olla myös useiden oppiaineiden yhdistelmiä.


Yläkoulut:

Perusajatus on, että oppilas valitsee 7. luokalla taito- ja taideaineista 2 tuntia. Tämä valinta jatkuu 9.luokan loppuun asti.
Vielä jää yksi ylimääräinen valinnainen aine 8. luokalle. Taito- ja taideaineisiin tarjotaan tätä yhtä tuntia 8. luokalla.
Valinnainen oppiaine 8.lk 4 tuntia, 9.lk 3 tuntia.
Asiasta on laadittu taulukko, jonka lisään liitteeksi myöhemmin.

Koulu voi tarjota haluamiaan valinnaisia oppiaineita.

Valinnaisaineiden ops kirjoitetaan koulun omaan ops:iin. Sisältöjä ja arviointeja ei siis kirjoiteta kunnalliseen opsiin, vaan jokainen koulu kirjoittaa valinnaisaineiden sisällöt, tavoitteet ja arvioinnit itse.
Valinnaisaineiden opsiin tulee kirjata myös kuntakohtainen osuus, esim. kulttuuripolun tuomat mahdollisuudet.


3. Monialaiset oppimiskokonaisuudet, toteuttaminen Riihimäellä.
Aloitetaan suunnittelu, keskustelua on jo käyty.
On pohdittu koko kaupungin yhteisiä teemoja tai sitä, että annetaan vapaat kädet toteutukseen. Vähintään yksi kokonaisuus lukuvuodessa pitää toteuttaa.


4. Veso-päivän 20.1.2015 järjestelyt.
Järjestelyt kunnossa


5. Muut mahdolliset asiat
Esa Santakallio esitteli innostava koulupäivä -ideaa.
Jani Komulainen on esitellyt liikkuvaan elämäntapaan liittyviä materiaaleja, joihin tutustuimme.
Kuulimme "kokonaisesta koulupäivästä", jolloin kesken koulupäivän on erilaisia teematuokioita. Ne opettajat, jotka eivät ole vetovastuussa, niin tekevät yt-aikaan kuuluvia tehtäviä, pedagogisia asiakirjoja yms. tehtäviä.

6. Seuraava kokous 4.2.2016 klo 13.15

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä