LUKU 2 Perusopetus yleissivistyksen perustana

2.4. Paikallisesti päätettävät asiat LOPPI

Opetussuunnitelmatyön aikana perusopetuksen arvoperustaa täydentäviksi paikallisiksi painotuksiksi on valittu yhdessä vanhempien kanssa turvallisuus, vastuullisuus, myönteisyys, välittäminen ja avoimuus. Arvoja ylläpidetään jokapäiväisessä arjessa ja koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Lopen opetushenkilöstö on valinnut oppimiskäsitystä täydentämään paikalliset painopisteet, jotka ovat vuorovaikutuksellisuus opetuksessa ja oppijan aktiivisuus omassa oppimisessaan sekä toimijana kouluyhteisössä.

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista ylläpidetään, seurataan ja arvioidaan yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja opetushenkilöstön kehityskeskusteluissa sekä esimerkiksi vanhemmille lähetettävissä kyselyissä.

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan.

Paikallisesti päätettävät asiat

Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle että yhteiselle opetus- ja kasvatustyölle. Paikallisesti päätetään, miten arvokeskustelut toteutetaan opetussuunnitelmaa laadittaessa ja muutoin säännöllisesti koulutyön aikana. Tällöin päätetään myös, miten luodaan edellytykset henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien sekä mahdollisten muiden yhteistyökumppanien osallistumiselle keskusteluun.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- mitkä ovat perusopetuksen arvoperustaa ja oppimiskäsitystä mahdollisesti täydentävät paikalliset näkökulmat tai painotukset ja miten ne ilmenevät (muilta osin arvoperustan ja oppimiskäsityksen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
- miten arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä