Saarijärven kaupungin opetussuunnitelmatyö 1

Saarijärven kaupungin opetussuunnitelma

Lukuohje:

Opetussuunnitelma on jaoteltu päälukuihin ja alalukuihin.
Löydät ne sivuston vasemmasta laidasta.

Saarijärven paikalliset asiat on kirjattu päälukujen 1–10 alle, Kunnan OPS-sisältö -kohtaan.

Poikkeuksena on luku 12 Valinnaisuus perusopetuksessa.
Siinä on tekstiä Kunnan OPS-sisällön lisäksi alaluvuissa 12.1, 12.2 ja 12.3.

Oppiaineet, niiden tavoitteet, sisällöt ja arviointi, on jaoteltu luokkatasoisesti.
Ne löytyvät lukujen 13–15 alaluvuista.

Takaisin aloitussivulle pääset aina sivuston yläpalkista, jossa on Saarijärven vaakuna.ed8.gif