Oppilaiden osallisuus

Oppilaiden osallisuus

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.
Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.
Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja käytännössä.

Keski -Savo

Keski - Savon kouluissa oppilaita edustaa säännöllisesti toimivat oppilaskuntien hallitukset. Oppilaat otetaan mukaan koulun toiminnan ja kouluympäristön suunnitteluun. Oppilaita on kuultu opetussuunnitelman laadintavaiheessa sekä esimerkiksi rakennusprojekteissa. Oppilaat ovat ilmaisseet mielipiteensä mm. siitä, millainen tulevaisuuden koulun pitäisi olla. Järjestyssäännöistä on laadittu yhteinen Keski - Savon pohja, jonka perusteella koulut tekevät omat tarkennetut koulukohtaiset järjestyssäännöt. Koulukohtaisessa työssä kuullaan oppilaita ja huoltajia. Oppilaskunnille pyritään järjestämään mahdollisuuksia tavata toisiaan yli kuntarajojen. Oppilaskunnat tekevät myös yhteistyötä nuorisotoimen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä