Varkaus

Varkauden tarjoamat mahdollisuudet muilla kuin suomen kielellä opiskeluun

Varkaudessa järjestetään perusopetusta vuosiluokilla 1-6 sekä suomeksi että ruotsiksi (Svenska skolan). Opetussuunnitelmat ovat muuten samat, mutta Svenska skolanissa opetetaan äidinkielenä ruotsia ja B1- kielenä suomea. A1-kielenä opetetaan englantia kaikissa Varkauden kouluissa.
Varkauden kaupungin kieliohjelmaKönönpellon koulussa oppilaalla on mahdollisuus opiskella joko suomenkielisessä perusopetuksessa tai ns. englantipainotteisessa opetuksessa. Englantipainotteisilla luokilla opiskellaan englanniksi matematiikka sekä ympäristö- ja luonnontieto ja soveltuvin osin muissakin oppiaineissa. Varsinainen englannin kielen opiskelu, joka muuten alkaisi toisella luokalla, aloitetaan ensimmäisellä luokalla aineenopettajan opettamana yhden viikkotunnin laajuisena. Luokalle voivat hakea oppilaat koko Varkauden kaupungin alueelta.

Englantipainotteisen opetuksen keskeiset kielelliset tavoitteet ovat lisätä arkipäivän vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja kielikulttuurille ominaisella tavalla, tutustua englanninkielisten maiden kulttuureihin sekä rohkaista käyttämään englantia arkielämän tavanomaisissa tilanteissa.

Matematiikan ja ympäristöopin tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä yleisopetuksessa, mutta ne opiskellaan pääasiassa englanniksi korostaen peruskäsitteistöä.