Varkaus

Varkauden ohjeistus

Varkaudessa on laadittu yhteiset ohjeet kasvatuskeskusteluiden ja kurinpidollisten keinojen käytöstä. Koulun rehtori varmistaa vuosittain, että opettajat ovat perehtyneet käytäntöihin ja toimintamallit ovat koulun sisällä yhdenmukaiset. Käytännöistä ja menettelytavoista informoidaan huoltajia säännöllisesti.