Joroinen

Joroinen

Joroisissa ei järjestetä joustavaa perusopetusta ryhmämuotoisena opetuksena. Tarvittaessa oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan heille laadittavassa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.