5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Omavalvonta

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta[1].

[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 26 § 1 mom.