5. Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Paikallisesti päätettäviä asioita

Kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen

  • tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset
  • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
  • toiminta nivelvaiheissa ja tiedonsiirtoon liittyvät käytänteet
  • kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi, arviointi tuen aikana sekä seuranta
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako esiopetuksesta vastaavan hallinnon sisällä sekä muiden hallintokuntien kanssa
  • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
  • huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet kasvun ja oppimisen tuen kysymyksissä
  • kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä