3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

3.4 Paikallisesti päätettävät asiat

Paikallisessa opetussuunnitelmassa kuvataan

  • esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen tavoitteet ja arvioinnin käytännöt
  • esiopetuksessa käytettävät oppimisympäristöt sekä niiden arviointiin liittyvät käytännöt
  • yhteistyön tavoitteet ja käytännöt esiopetuksen toteuttamisessa, huoltajien kanssa sekä siirtymävaiheissa
  • yhteistyön eri osa-alueiden arvioinnin käytännöt.
Opetuksen järjestäjä huolehtii, että kukin esiopetuksen toimintayksikkö voi täsmentää toimintakulttuuriinsa ja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä tavoitteita sekä yhteistyöhön liittyviä käytäntöjä. Täsmennykset voidaan kirjata joko yksikkökohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/ tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.