1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut