a. Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä