Poissaoloselvitykset ja poissaololuvan anominen

 • Opiskelija on velvollinen olemaan läsnä oppitunneilla, ryhmänohjaajan tuokioissa ja muissa lukion yhteisissä tilaisuuksissa.
Sairaspoissaolot
 • Opiskelijan huoltaja hoitaa poissaoloselvitykset Wilman kautta.
 • Sairaspoissaolon voi selvittää myös ryhmänohjaajalle toimitetulla lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.
 • Jos opiskelija sairastuu kesken päivän, hänen tulee ilmoittaa poistumisestaan ryhmänohjaajalle tai muulle opettajalle. Muuten poissaolo katsotaan luvattomaksi.
Ennalta tiedetyt poissaolot
 • Huoltaja voi anoa pätevästä syystä opiskelijalle lupaa poissaoloon. (Autokoulun oppitunneille osallistuminen ei ole hyväksyttävä syy poissaoloon.)
 • Yksittäisen oppitunnin poissaoloon lupa anotaan kyseisen oppitunnin opettajalta.
 • Jos poissaoloaika on enintään viisi koulupäivää, lupa anotaan opiskelijan ryhmänohjaajalta.
 • Jos poissaoloaika on enemmän kuin viisi koulupäivää, lupa anotaan rehtorilta.
 • Pitkiä poissaoloja kannattaa välttää, koska jo viikonkin aikana kursseilla edetään pitkälle ja opiskelija on vaarassa jäädä opinnoissaan jälkeen.
 • Opiskelija on velvollinen selvittämään opettajiltaan poissaolonsa aikaiset tehtävät. Hänen tulee myös huolehtia, että tehtävät ovat tehtyinä, kun hän palaa kouluun.
Huom!
 • Alaikäinen opiskelija ei voi itse selvittää poissaolojaan.
 • Alle 18-vuotiaan kohdalla poissaolojen selvityksen tekee huoltaja tai terveysviranomainen.
 • Täysi-ikäinen opiskelija voi olla pois koulusta omalla ilmoituksellaan 1 - 3 päivää kerrallaan. Tarvittaessa ryhmänohjaajat pyytävät täysi-ikäistä opiskelijaa toimittamaan lukiolle selvityksen myös lyhyistä poissaolosta. esim. lääkärintodistuksen. 
 • Täysi-ikäisen opiskelijan poissaoloja voi tarvittaessa selvittää myös hänen entiset huoltajansa. 
 • Ryhmänohjaajat seuraavat poissaoloja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä