Kurssin arviointi

Kurssin arviointi

 • Lukio-opinnot jakautuvat kursseihin, jotka arvioidaan toisistaan riippumatta kunkin kurssin päätyttyä.
 • Kurssin alkaessa arviointikriteerit selvitetään opiskelijoille.
 • Läsnäolo kurssilla on tärkeä heti ensimmäisestä tunnista lähtien.
 • Kurssit arvostellaan numeroilla 4 – 10 tai merkinnällä S (suoritettu) / H (hylätty).
 • Luvattomista poissaoloista seuraa lähtökohtaisesti aina lisätehtäviä.
 • Myös hyväksyttävistä poissaoloista on mahdollista saada kurssiin liittyviä lisätehtäviä. Tällä pyritään siihen, että opiskelija ei jää opinnoissaan jälkeen muusta ryhmästä. Lisätehtävien antamisesta päättää opettaja kurssi- ja ainekohtaisesti.
 • Kun opiskelija on ilmoittautunut kurssille ja kurssia on kestänyt kolmen oppitunnin verran, kurssi katsotaan kuuluvan opiskelijan opinto-ohjelmaan. Opiskelija ei siis voi tämän jälkeen perua osallistumistaan kurssille, vaan sen katsotaan kuuluvan opiskelijan arvosteltaviin kursseihin.
 • Opiskelijalla on oikeus korottaa hylättyä kurssiarvosanaa (4 tai hylätty) uusintakuulustelussa yhden kerran tai käymällä kurssin uudestaan.
 • Opiskelija voi yrittää korottaa kerran myös hyväksyttyä arvosanaa.
 • Kurssin arvioinniksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.
 • Suorittamattomista tehtävistä aiheutuva kurssimerkintä O (osallistunut) tulee suorittaa seuraavan jakson aikana. Jos näin ei tapahdu, kurssin arvosanaksi tulee K (keskeytynyt) ja kurssi täytyy suorittaa uudelleen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä