Oikeus Oppia -kehittämishanke 2021-2023

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa perusopetuksen toimintakulttuuria, osaamista ja käytänteitä yhteistoiminnalliseen ja vaikeuksia ennaltaehkäisevään, kouluhyvinvointia lisäävään suuntaan
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen yhdenvertainen ja oikea-aikainen saatavuus ja käytänteiden tasalaatuisuus
  • pyrkiä yhtenäistämään, jakamaan ja tuomaan läpinäkyväksi oppimista ja koulunkäyntiä tukevia menetelmiä
  • tehostaa oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytänteitä sekä joustavia opetusjärjestelyjä etenkin osana oppimisen yleistä tukea
  • täydennyskoulutuksen avulla tavoitteena on vahvistaa ja lisätä henkilöstön ammatillista osaamista
  • yhteisesti sovittuna painopistealueena on opetukseen ja kasvatukseen sekä oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen liittyvien tutkimusperustaisten menetelmien ja interventioiden hyödyntäminen ja levittäminen suunnitelmallisen ja säännöllisen koulutusprosessin avulla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä