Vilppulankosken koulu

Koulun toiminta-ajatus

Koulumme toiminta tukee yhteistyössä vanhempien kanssa oppilaan kasvua sosiaaliseksi, suvaitsevaiseksi, itsetunnoltaan terveeksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Oppilas oppii opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja ja häntä ohjataan kehittämään omia oppimisen taitojaan.

Koulun strategia

1. oppilastuntemuksen syventäminen ja oppilaan hyväksyminen

2. kokonaisvaltainen huolenpito

3. vahvuuksien kautta ohjaaminen

4. osallistamisen ja vastuuttamisen lisääminen

5. erilaisten ryhmäkokemusten mahdollistaminen

6. oman työn suunnittelua ja arviointia yhteistyössä rinnakkais-, erityisopettajan kanssa
sekä koulunkäynnin ohjaajien ja oppilaiden kanssa

7. monipuolisten opetusmenetelmien käyttö

8. arviointitapojen monipuolistaminen erilaisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi

9. koti-koulu -yhteistyön lujittaminen ja monipuolistaminen