Englannin varhentaminen (esiopetus, 1.-2. luokka)

VARHENNETUN ENGLANNIN OPETUSSUUNNITELMA MÄNTTÄ-VILPPULASSA

Varhennettua englantia opetetaan yksi vuosiviikkotunti vuosiluokilla 1 ja 2 alkaen tammikuussa 2020.

TAVOITTEET:

Yleistavoitteena on luoda pohjaa vieraan kielen opiskelulle leikinomaisin keinoin turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Pääpaino on puhutussa kielessä, jota pyritään kuuntelemaan, ymmärtämään ja tuottamaan toiminnallisuuden avulla. Oppilaiden ikäkausi ja valmiudet on otettava huomioon opetusta suunniteltaessa. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sähköisiä oppimisympäristöjä.

Oppilas tutustuu ja tulee tietoiseksi englannin kielestä, motivoituu ja rohkaistuu puhumaan kieltä sana- ja sanontatasolla. Pyritään luomaan kestävä innostus kielten opiskelua kohtaan tulevaisuudessa.

SISÄLLÖT:

Opiskellaan oppilaan arkielämään liittyviä aiheita:

 • tervehdyksiä, nimen kysyminen, itsensä esittely, voinnin tiedustelu
 • numerot 0-20, How many?
 • kellonajat (tasatunnit)
 • verbejä
 • värit
 • koulutarvikkeita ja luokkasanastoa
 • perhe ja koti
 • viikonpäivät, vuorokaudenajat, vuodenajat ja sää
 • kehonosia
 • ruokia ja juomia
 • eläimiä
 • vaatteita
 • prepositiot in, on, under, behind
 • vuodenkiertoon liittyviä juhlia ja kulttuuritietoutta
 • oppilaiden itse ehdottamia kiinnostuksen kohteita

TOIMINTATAPOJA:

Oppiminen perustuu toiminnallisuuteen ja aktiiviseen, suulliseen kielenkäyttöön. Opetus on oppikirjatonta. Kirjoittamista ja lukemista opetellaan vasta kolmannella luokalla.

ARVIOINTI:

Oppilas saa todistukseen suoritusmerkinnän.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä