Muistiot 19-20

28.11.


Paikalla: Torsti Haarala, Sofia Parkkinen, Mio Savolainen, Tiina Viinikainen, Heikki Argillander, Pauliina Räty, Mikael McKeough, Riitta Lappalainen, Viivi Kolehmainen, Juhani Hartikainen, Tiia Myllylä, Mari Naumanen
Asialistalla:
- Kuulumiset:
-Nuorisotalolla kävijämäärät nousseet ja Mikaelin jalkautuminen alakoululle on otettu hyvin vastaan
-Varhaiskasvatuksen leikkitoiminnassa on nyt enemmän lapsia. Joulukuun jälkeen aloittaa uusi opettaja eskarissa. 
Alkuluokkatoiminta elää ja kehittyy tarpeen mukaan.
Uusi erityisopettaja Hanna Räsänen on aloittanut syysloman jälkeen. Toivomus olisi, että jokaisessa luokassa olisi eskareita ja lapsi voisi olla kolme vuotta samojen aikuisten kanssa.
- Oppilasedustus muistelee, että alkuluokkatoiminta oli hauskaa. Oppilaskunta suunnittelee pikkujouluja. Kunnan yhteisessä tapaamisessa suunniteltu aloitetta ympäristöasioihin ja kierrätykseen liittyen. 
- Koulukuraattorin toimenkuvaa pyritty monipuolistamaan. Kuraattori jalkautumassa oppilaiden pariin ja suunnitteilla ryhmien pitämistä. Oppilaat ohjautuvat yleensä opettajien
- Terveydenhoitajalla menosssa tarkastukset, ei nouse esille erityisiä huolenaiheita.
- Psykologi on viikoittain koululla., On hienoa, että kouluilla viikoittain. 

- Koulun pihalla oleva kota on tarkoitettu päiväkodin jakotilaksi. Toiveissa, että koululle järjestettäisiin avoimet ovet. 
- Vanhempien osalta ei huolenaiheita. 

Riitta kävi läpi Tea-viisarin tuloksia. Mm. Oppilaiden poissaolotunnit nähtävissä Tea-viisarissa. Nämä tulokset ovat yleisesti saatavilla netissä.

- erityisopettajat tuovat esille huolta välitunneista, joilla havaittu agressiivisia leikkejä, levotonta elehdintää
- kouluruokailuun liittyen teemaviikko tms. Hävikkiruuan vähentämiseen 

Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kevätpuolelle käsiteltävää: 
- yksilöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaperiaatteet.

17.9.2019- kuulumisten vaihtoa. Koulun puolella nyt uudet erityisopetusjärjestelyt, 3.-4.luokilla vahvasti yhteisopettajuutta, alkuluokilla englantia. Viivi aloittanut uutena erityisopettajana

 
- Kuraattorilla tulossa ryhmämuotoista toimintaa, 2A luokalle poikaryhmä, suunnitellaan yhteistyötä kuraattorin ja nuorisotyöntekijän välille. 
 - terveystarkastukset menossa, jonkin verran vaihtuvuutta ollut terveydenhoitajissa muilla kouluilla
- terveyskyselyn luokkakohtaiset tulokset (1lk ja 5lk)
- nuorisotalolla nyt alakoululaisten käynnit lisääntyneet hurjasti luokkakohtaisten nuokkarikäyntien jälkeen. 
- Vahvistetaan koulun ja nuorisotalon yhteistyötä, Mikael pitämään nuokkarivälitunteja perjantaisin klo 12-12.30 koululle. Pääsääntöisin ulkona. 


- koulun kerhoja ei ole, seurojen vetämää liikuntakerhoa ei näillä näkymin ole tulossa. 
- Miten Viinijärven koululla voidaan tukea perheiden hyvinvointia?