Kasvatus, ojentaminen ja kiusaamisen estäminen sekä siihen puuttuminen

Teksti

KASVATUS JA OJENTAMINEN

Peruskoulun tärkeänä tehtävänä on opetuksen lisäksi kasvatus. Koulun henkilökunta pyrkii ohjaamaan oppilaita hyvään ja toiset huomioonottavaan käytökseen kaikissa tilanteissa. Jos rikkeitä kuitenkin sattuu, koulumme kasvatus- ja ojentamismenettelyjä ovat VERSO, puhuttelu/nuhtelu, sovittelu, lisätyö, läksytunti, kasvatuskeskustelu sekä jälki-istunto. Kasvatuskeskustelu pidetään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Keskustelusta otetaan yhteyttä huoltajaan joko heti soittamalla tai kirjeellä/WILMA-viestillä.

Jos oppilas toistuvasti käyttäytyy epäasiallisesti ojentamisesta huolimatta, niin häntä ojennetaan pääsääntöisesti koulun järjestyssäännöissä esitetyn polun mukaisesti. Jos oppilas saa jälki-istuntoa, on se suoritettava heti seuraavana mahdollisena istuntopäivänä. Jälki-istunnosta tiedotetaan ensisijaisesti soittamalla huoltajalle tai lähettämällä tiedote, johon on merkitty jälki-istuntopäivä. Lomake tulee palauttaa huoltajan allekirjoittamana luokanvalvojalle, tai sen voi kuitata puhelun aikana. Jos oppilaan epäasiallinen käytös jatkuu tai rikkeet ovat vakavia, on mahdollista käyttää kurinpitokeinoja (kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen).

Koulussa käytettäviä turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi sekä poistaminen koulusta loppupäiväksi.

Ojentamisia ja/tai rangaistuksia saanut oppilas ohjataan tarvittavan oppilashuollon tuen piiriin.

Yläkoulun ohjeistuksia

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä