Arviointi

Arviointi

Koulussamme oppimisen arviointi on osa opetusta. Tavoitteita ja sisältöjä mietitään yhdessä oppilaan kanssa. Oppilaille kerrotaan arviointikäytänteet, työmenetelmät, odotukset ja työrauhaa koskevat säännöt. Oppilaille annetaan mahdollisuus monipuoliseen näyttöön (projektit, esseet, kokeet, käytännön näytöt yms.) Oppilaat osallistuvat itsearviointiin ja vertaispalautteen antamiseen ja vastaanottamiseen osana oppimista. Opettaja arvioi oppilaan osaamista opettamassaan oppiaineessa oppilaan antamiin näyttöihin perustuen. Kurssien alkaessa käydään läpi oppiaineiden tavoitteet sekä arviointiperusteet. Oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilaan opettajat. Käytöksen arvosana muodostuu pääsääntöisesti opettajien arvioinnin keskiarvosta. Käyttäytymisen arviointi perustuu käyttäytymisen kriteereihin.

Syyslukukauden päättyessä: 7. luokalla syksyn koulunkäynnin ja asetettujen tavoitteiden sekä oppimisen arviointia käydään loka-joulukuun aikana huoltajan ja oppilaan kanssa yhdessä läpi oppimiskeskustelussa, johon opettaja lähettää kutsun. Oppimiskeskusteluihin on mahdollisuus myös 8. luokalla, jos huoltaja niin haluaa. 7.–8. luokilla oppilaille annetaan ennen joululomaa väliarviointi Wilmassa ja 9. luokalla välitodistus. Väliarviointi on numeerista.

Kevätlukukauden päättyessä annetaan koulussamme numeerinen todistus. Seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaat saavat lukuvuositodistuksen ja yhdeksännen luokan oppilaat päättötodistuksen, jossa on käyttäytymisen arvosana omana liitteenään.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016/opetussuunnitelmat/jspo/l6oajs/pp2

Koulumme tarkempi arviointisuunnitelma löytyy koulun kotisivuilta Pedanetistä: https://peda.net/liperi/liperin-koulu/opetussuunnitelma2/arviointi

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä