Kunnan OPS-sisältö

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan ja katso kohta 6.2 taulukko:
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/laukaatyo/luku6/6-2

Arvioinnin kohteet lyhyesti:

- OPPIMINEN: kokeet, tuntityöskentely, kirjalliset ja muut tuotokset, suullinen näyttö, oppilaan itsearviointi

- TYÖSKENTELY: jatkuva näyttö, läksyistä ja opiskeluvälineistä huolehtiminen, työskentelytavat (työn eteneminen, ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn), työrauhan antaminen, oppilaan itsearviointi

- KÄYTTÄYTYMINEN: alla olevien kriteerien mukaan

Käyttäytyminen 4-10.jpg