LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

Kunnan OPS-sisältö

Perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Laukaan kunnan perusopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet määritellään opetussuunnitelman perusteissa.

Paikallisesti päätettävät asiat

Laukaan historia ja kulttuuriperintö tarjoavat kouluille mahdollisuuksia sekä perusopetuksen kulttuuritehtävän että yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiselle. Nämä mahdollisuudet tulee hyödyntää ikätasolle sopivalla tavalla joko oppiainerajat ylittävinä oppimiskokonaisuuksina tai eri oppiaineisiin sisällyttäen. Kulttuuriopetussuunnitelma, Kulttuurilaukka, otetaan osaksi kaikkien koulujen toimintaa. Lähiseudun monipuolista kulttuuritarjontaa hyödynnetään suunnitelmallisesti.

Perusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseksi oppilaiden osallisuutta tuetaan koulujen oppilaskunta-, tuki- ja kummioppilastoiminnan sekä kerhotoiminnan avulla. Yhteisön jäseneksi kasvamista, työelämätaitoja ja yrittäjyyttä kehitetään sekä laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien että yhteisten aineiden ja valinnaisaineiden kautta.

Koulujen toimintasuunnitelmaan kirjataan monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuosittaiset suunnitelmat. Kannustetaan tuotosten julkaisua eri kanavia käyttäen. Koulujen toimintasuunnitelman arvioinnissa tarkistetaan laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden toteutuminen. Opetussuunnitelmaan sisältyy Laukaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia.