Perusopetuksen opetussuunnitelma

Laukaan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tämä on Laukaan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma joka perustuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin v 2014. Opetussuunnitelman käyttöönottoaikataulu on seuraava:

Luokat 1-6 lukuvuosi 2016-2017
Luokka 7 lukuvuosi 2017-2018
Luokka 8 lukuvuosi 2018-2019
Luokka 9 lukuvuosi 2019-2020

Siirtymäaikana käytetään päällekkäin vanhaa ja uutta opetussuunnitelmaa, mutta pyritään toteuttamaan opetusta uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti kaikilla vuosiluokilla.

Laukaassa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman arvopohjaa.

PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA

   • Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
   • Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
   • Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
   • Kestävän elämäntavan välttämättömyys