LUKU 13. Vuosiluokat 1-2

13.3. Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuosiluokalle
 • toimintatavat siirtymävaiheessa
 • tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut
- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1-2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään
- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 1-2
- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2
- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2.

Siirtymävaihe esiopetuksesta alkuopetukseen

Kouluvalmiuden arviointi tarvittaessa tammikuussa (vastuuhenkilö: kelto)

Yhteistyö eskarin ja alkuopetuksen kesken:

 1. Siirtopalaveri eskarin ja tulevien opettajien kesken (tiedonsiirtolomakkeet opettajan vaihtuessa) (koollekutsuja esiopettaja)
 2. Vanhempainilta esiopetuksessa (vastuuhenkilö esiopettaja)
 3. Koulutulokkaiden tutustumispäivä (vastuuhenkilö luokanopettaja)
 4. Vanhempainilta ykkösten vanhemmille (vastuuhenkilö luokanopettaja)


1-2 luokkien erityispiirteet

Erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten.

1-2-luokalla korostuu:

 1. Koululaiseksi kasvaminen
 2. Sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen
 3. Lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten perustaitojen kehittyminen
 4. Erilaisiin työskentelytapoihin tutustuminen (leikki, toiminnallisuus, pelillisyys, mielikuvitus, tarinallisuus, havainnollisuus)
 5. Ilon ja onnistumisen kokemukset

Paikalliset painotukset:

Lukuryhmät (yksilölliset oppimisvalmiudet huomioiden) sekä luokaton alkuopetus mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Siirtymävaihe toiselta luokalta kolmannelle luokalle

 1. Toisen ja kolmannen luokan opettajien välinen tiedonsiirto.
 2. Opettajan ja huoltajan välinen arviointikeskustelu, jossa oppilas voi olla myös mukana.
 3. Mahdollisuuksien mukaan englannin opettaja pitää englannin oppitunteja toisen luokan keväällä. Kolmannen luokan vanhempainillassa englanninopettaja kertoo englannin opiskelusta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä