LUKU 14. Vuosiluokat 3-6

14.3 Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä toiselta kolmannelle vuosiluokalle sekä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle
 • toimintatavat siirtymävaiheessa
 • tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut
- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään
- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 3-6
- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 3, 4, 5 ja 6
- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 3-6.

Nivelvaihe 2-3

 • Luokanopettajien palaverit
 • Englannin opetuksen aloittamisen huomioiminen esim. vanhempainillat, 1-3 englannin tunnin pitäminen keväällä luokissa

Nivelvaihe 6-7

 • kuraattorin ja/tai opon tunnit kuudennella luokalla
 • kuraattorin ja opon henkilökohtaiset haastattelut kuudennella luokalla
 • yläkouluun tutustuminen
 • vanhempainillat
 • ryhmäytymispäivä
 • kyselylomake
 • tiedonsiirtopalaverit luokanopettajan ja opon välillä

Vuosiluokkakokonaisuuden 3-6 erityispiirteet

 • oppimistekniikoiden oppiminen korostuen erityisesti uusissa oppiaineissa
 • vastuullisuus omasta opiskelusta ja toiminnasta, käsityksen muodostaminen omasta itsestä oppijana.
 • ymmärtävän lukutaidon merkityksen korostaminen
 • monilukutaidon kehittäminen
 • paikallistuntemuksen lisääminen eri kulttuurin aloilla

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä