LUKU 12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
- miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään
 • mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, laaditaan opetussuunnitelma kunkin aineen osalta ottaen huomioon ko. aineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne
 • mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.
Valinnaiset aineet
- mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet
 • mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan
 • miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
 • mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
- mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet

 • miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain
 • mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.
Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit on osoitettu eri luokille tuntijaossa oppiaineittain. Muiden valinnaisaineiden tunnit on esitetty tuntijaossa vuosiluokittain. Yläkoulun valinnaisaineet ja niiden sisällöt on määritelty vuosiluokkakohtaisessa osuudessa

Alakoulun valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia esimerkiksi:
 • Liikunta
 • Draama
 • Taide
 • Koulun juhlat
 • Kotitalous
 • Luonto tutuksi
 • Soveltava matematiikka
 • ATK
 • Vieraat kielet
 • Ilmaisu (useita erilaisia ilmaisun muotoja)
 • Kädentaidot
 • Kansainvälisyys
 • Valinnat tehdään erikseen sekä 5. että 6. luokalle.
 • Järjestettävät valinnaisaineet sisältöineen ja tavoitteineen päätetään lukuvuosisuunnitelmassa. Valinnaisaineiden sisällöissä otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet.
 • Alakoulun valinnaisaineet arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Valinnaisena kielenä voi suorittaa saksaa ja ranskaa B2-oppimäärän mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä