Tuki arjessa

Mitä tuki tarkoittaa?

Varhaiskasvatus on hyvä perusta lapsen kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kehitystä tuetaan jo ennalta pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla. Näihin kuuluvat muun muassa suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia.
Lapsen tuen tarve voi olla lyhytaikaista ja vähäistä. Silloin voi riittää yksittäinen tuen muoto tai järjestelyt, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Osa lapsista tarvitsee enemmän ja säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tuen muotoja toisiaan täydentävinä. Huoltajan kanssa keskustellaan heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen haasteita tai henkilöstöllä herää huoli lapsen hyvinvoinnista. Huoltajalle annetaan tietoa lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Lapsen tuen tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten silloin, kun kaikki osapuolet osallistuvat yhteistyöhön

Pedagogiset ja rakenteelliset ratkaisut
• oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
• henkilöstön mitoitukseen ja ryhmärakenteeseen liittyvät ratkaisut
• lapsen tukeen liittyvät ratkaisut esimerkiksi, toiminnan eriyttäminen, lapsikohtainen ohjaaminen, pienryhmätoiminta tai viittomien ja kuvien käyttö
• tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä apuvälineiden käyttö

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
• yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa
• lapsen tuen toteuttamisen vastuut
• erityisasiantuntijoiden, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelujen käyttö
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama ohjaus ja konsultaatio
• mahdollisten kuljetusten järjestelyt ja vastuut

Tuen seuranta ja arviointi
• tavoitteiden toteutumisen seuranta
• tukitoimien vaikutusten arviointi sekä arviointiajankohdat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä