Vuorohoito varhaiskasvatuspalveluissa

KUORTANEEN KUNNAN VUOROPÄIVÄHOIDON PERUSTEET

 

Kuortaneen sivistyslautakunta 04.06.2015 § 47

 

 

Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Varhaiskasvatuslain mukaan vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa. Vuoropäivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Kuortaneella vuorohoito on keskitetty päiväkoti Kuperkeikkaan Touhutöppösten osastolle.

Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu molempien (tai ainoan) huoltajien vuorotyöhön tai opiskeluun liittyvään tarpeeseen. Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika työmatka-aikoineen sekä yövuorojen jälkeinen nukkumispäivä klo:15.00 saakka. Vanhempien harrastustoiminta tms. vapaa-ajanvietto ei siten edellytä kunnallisen vuorohoidon järjestämistä.

Vanhempien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon ja ne ovat lapsen edun mukaisesti myös lapsen vapaapäiviä hoidosta. Vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Perustellusta syystä ja päiväkodinjohtajan päätöksellä lapsi voi tulla kyseisinä päivinä hoitoon klo:8.-16.00 välisenä aikana.

Vuorohoitoa tarvitsevien perheiden on pyydettäessä toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. Kunnilla on oikeus tarkistaa tarvittaessa työvuorot suoraan työnantajalta.

Iltahoitoa on klo:18.-22.00 järjestetty päivähoito. Iltahoidossa oleva lapsi tulee pääsääntöisesti noutaa klo:22.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, lapsi jää hoitoon yöksi. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo:21.00 mennessä. Mikäli hoito alkaa klo:21.00, huolehtivat huoltajat iltapesuista ja iltapalasta kotona. Yörauhaa pyritään noudattamaan klo:22.00-05.00 välisenä aikana, jolloin lapsia ei tuoda eikä haeta hoidosta ja lapsille taataan keskeytymätön ja rauhallinen yöuni. Jos molemmat vanhemmat ovat yövuorossa, voi lapsi olla hoidossa seuraavana päivänä klo:15.00 saakka.

Hoitoajat tulee ilmoittaa seuraavan viikon osalta kuluvan viikon sunnuntaihin klo:23.59 mennessä. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Edellämainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset hoitoaikavarauksissa voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja huomioiden lain mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi tai hoitopäivä lyhenee huomattavasti, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan siitä välittömästi hoitopaikkaan. Kuten muussakin päivähoidossa, lapsen hoitopäivän pituus voi olla korkeintaan 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.

Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuoropäivähoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Vuoropäivähoitoa ei tarjota pääsääntöisesti joulunpyhinä 24.-26.12., uudenvuodenpäivänä, pääsiäisenä (pe-ma) eikä juhannusaattona, -päivänä, eikä juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina. Suositeltavaa on, että lapsi saa viettää juhla-aikaa perhepiirissä.

Kyseisillä linjauksilla pyritään varmistamaan päivähoitoasetuksen mukainen henkilöstömäärä vuorohoitoyksikössä ja huomioimaan KVTES:n määräykset henkilöstön työaikajärjestelyistä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä