Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2022 (suluissa vuoden 2021 tulos)

Varhaiskasvatuksessa tehtiin koko varhaiskasvatusta koskeva asikastyytyväisyyskysely. Vastausprosentti oli 50,2% (49,4 %).

Kaikkien vastausten keskiarvo oli sama kuin viime vuonna 4,3 (4.3) (vaihtoehdot olivat 1-5).
(suluissa vuoden 2021 tulos)

Kysymys: Vastausten keskiarvo:

1. Miten lapsenne viihtyy varhaiskasvatuksessa?  4,57 (4,5)

2. Miten teidät ja lapsenne vastaanotetaan aamulla? 4,42 (4,4)

3. Miten henkilökunta kohtaa teidät hakiessanne lasta varhaiskasvatuksesta? 4,08 (4,21)

4. Millaiseksi koette perheen ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön? 4,29 (4,26)

5. Miten toiveenne ja tarpeenne otetaan huomioon? 4,49 (4,4)

6. Miten varhaiskasvatuspaikan asioista tiedotetaan teille?  3,98 (4,31)

7. Miten koet varhaiskasvatuksen tukevan kodin kasvatustyötä? 4,51 (4,55)

8. Millianen on varhaiskasvatuksen ilmapiri? 4,31 (4,5)

9. Millaiseksi arvioitte oman luottamuksenne varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaa kohtaan? 4,43 (4,48)

10. Millainen on asenne teitä ja lastanne kohtaan? 4,47 (4,57)

11. Miten koet henkilökunnan asenteen varhaiskasvatuksen kehittämiseen? 4,29 (4,36)

12. Millainen on oma tietämyksenne varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? 4,08 (4,17)

13. Millaisena näet mahdollisuutenne vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan ja sisältöihin? 3.69 (3,78)

14. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan ulkotilat? 4,29 (4,1)

15. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan sisätilat? 4,48 (4,31)

16. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne lapsenne varhaiskasvatuksen onnistumisessa? 4,16 (4,17)

17. Liikutaanko lapsenne varhaiskasvatuspaikassa mielestänne riittävästi? 4,55 (4,43)

18. Liikkuuko lapsenne mielestänne kotona riittävästi? 4,29  (4,29)

19. Kuinka tyytyväisiä olette lapsenne varhaiskasvatukseen kokonaisuudessaan? 4,45 (4,62)

Kuortaneen kunnan varhaiskasvatuspalvelut

Kuortaneen kunnan varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat ryhmäperhepäivähoito ryhmiksissä ja päiväkotihoito. Lisäksi palveluihin kuuluu perusopetuslain mukainen koululaisten ohjattu aamu- ja iltapäivätoiminta, APIP. Kesäisin tarjoamme koululaisille kokopäiväistä varhaiskasvatuspalvelua omana koululaisryhmänä Alvarin koululla. Tervetuloa tutustumaan ja myös käyttämään palveluitamme !


VEKARA

VEKARA - ryhmä

Kuortaneen varhaiskasvatuksessa toimii VEKARA eli varhaiserityiskasvatuksen viranomaistyöryhmä.

Työryhmän tehtävänä on toteuttaa ja kehittää yhteistyötä varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulun ja eri kuntoutustahojen kanssa lasten kehityksen ja kasvun turvaamiseksi ja tukemiseksi.

Vekara -työryhmään kuuluu työntekijöitä neuvolasta, erityispalvelut Osviitasta, sosiaalitoimesta sekä varhaiskasvatuksesta kuten varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO sekä lisäksi muita mahdollisesti kutsuttavia tahoja kuten esim. seurakunnan lastenohjaaja, tulevat esiopettajat, jne.

Vekara toimii myös yhteistyössä vanhempien kanssa, joten päivähoidon alkaessa kysymme lupaa puhua lapsesi kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista Vekarassa tarpeen tullen. ILMOITATHAN MEILLE, jos et halua lastasi koskevista asioista keskusteltavan em. työntekijöiden kanssa.

Yhteistyöterveisin varhaiskasvatuksen väki!

Lisätietoja VEOlta puh. 040 674 8786 Sari Puttonen
Email: sari.puttonen@edu.kuortane.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä