Asiakastyytyväisyyskysely

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely kaudesta 2022-2023 (suluissa kauden 2021-2022 luku)

Varhaiskasvatuksessa tehtiin koko varhaiskasvatusta koskeva asikastyytyväisyyskysely. Vastauksia saimme nyt 64.

Kaikkien vastausten keskiarvo oli tänä vuonna 4,4 ( edellisellä kaudella 4.3) (vaihtoehdot olivat 1-5).
(suluissa vuoden 2021 tulos)

Kysymys: Vastausten keskiarvo:

1. Miten lapsenne viihtyy varhaiskasvatuksessa?  4,63 (4,57)

2. Miten teidät ja lapsenne vastaanotetaan aamulla? 4,70 (4,42)

3. Miten henkilökunta kohtaa teidät hakiessanne lasta varhaiskasvatuksesta? 4,53 (4,08)

4. Millaiseksi koette perheen ja varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön? 4,52 (4,29)

5. Miten toiveenne ja tarpeenne otetaan huomioon? 4,50 (4,49)

6. Miten varhaiskasvatuspaikan asioista tiedotetaan teille?  4,47 (3,98)

7. Miten koet varhaiskasvatuksen tukevan kodin kasvatustyötä? 4,61 (4,51)

8. Millianen on varhaiskasvatuksen ilmapiri? 4,42 (4,31)

9. Millaiseksi arvioitte oman luottamuksenne varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaa kohtaan? 4,50 (4,43)

10. Millainen on asenne teitä ja lastanne kohtaan? 4,69 (4,47)

11. Miten koet henkilökunnan asenteen varhaiskasvatuksen kehittämiseen? 4,47 (4,29)

12. Millainen on oma tietämyksenne varhaiskasvatuspaikan toiminnasta? 4,20 (4,08)

13. Millaisena näet mahdollisuutenne vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan ja sisältöihin? 3,88 (3,69)

14. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan ulkotilat? 3,89 (4,29)

15. Millaiset ovat varhaiskasvatuspaikan sisätilat? 4,08 (4,48)

16. Millaiseksi arvioitte oman panoksenne lapsenne varhaiskasvatuksen onnistumisessa? 4,19 (4,16)

17. Liikutaanko lapsenne varhaiskasvatuspaikassa mielestänne riittävästi? 4,46 (4,55)

18. Liikkuuko lapsenne mielestänne kotona riittävästi? 4,31  (4,29)

19. Kuinka tyytyväisiä olette lapsenne varhaiskasvatukseen kokonaisuudessaan? 4,61 (4,45)

20. Koetteko lapsenne saavan ryhmässä tarpeeksi tukea? 4,48 (uusi kysymys, ei vertailuarvoa)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä