Pöytäkirja (tyhjä)

Pöytäkirjapohja

Ylijoen koulun oppilaskunta

Hallituksen kokous (kuinka mones kokous)/ 2017-2018
Paikka: Ylijoen koulu
Aika: pvm ja klo

Läsnäolijat:

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4. ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. ILMOITUSASIAT

6. TALOUS

6.1 TALOUSTILANNE

7. TAPAHTUMAT

8. TIEDOTTAMINEN

9. VAIKUTTAMINEN

10. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

11. SEURAAVA KOKOUS

12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13. KOKOUKSEN PÄÄTÖS