Arviointi

Arvioinnin kriteerit 5.-6.lk

Arviointi perustuu asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen jatkuvan arvioinnin perusteella.

Suomenkieli ja kirjallisuus
- tuntityöskentely
- esitelmät
- näytelmät
- kirjalliset ja suulliset tuotokset
- luetun ja kuullun ymmärtäminen
- lukusujuvuus 
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- itse- ja vertaisarviointi

Matematiikka
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja käyttö
- ongelmanratkaisutaidot
- itse- ja vertaisarviointi

Ympäristöoppi
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- käsitteiden hallinta
- luokittelutaidot ja lajituntemus
- tutkimisen taidot
- projektityöskentely

Historia
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- käsitteiden hallinta
- ajallisen jatkumon ja syy- ja seurausuhteiden hahmottaminen
- paikallishistorian tuntemus

Yhteiskuntaoppi
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- käsitteiden hallinta
- tieto ja taito vaikuttaa yhteisiin asioihin
- työnteon ja yrittäjyyden merkityksen ymmärtäminen

Uskonto 
- uskonnollisen perinteen tunteminen ja ymmärtäminen
- osaa keskustella rakentavasti ja hyväksyvästi
- tuntityöskentely
- kotitehtävät
- kokeet ja testit
- eettisen pohdinnan taidot

Kuvataide
- tuntityöskentely: prosessi ja tuotos 
- materiaalien ja työtapojen monipuolinen tuntemus ja hallinta 
- luovien ratkaisujen käyttö
- monipuolisen kuvallisen ilmaisun taidot
- itse- ja vertaisarviointi

Käsityö
- tuntityöskentely: suunnittelu, toteutus ja tuotos 
- materiaalien ja työtapojen monipuolinen tuntemus ja hallinta
- luovien ratkaisujen käyttö
- monipuolisten käsityötekniikoiden hallinta
- itse- ja vertaisarviointi

Liikunta
- aktiivinen osallistuminen 
- eri lajien sääntöjen ja reilun pelin noudattaminen
- liikuntataidot
- joukkuepelaaminen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitäminen
- omasta fyysisestä kunnosta huolehtiminen

Musiikki
- tuntityöskentely: aktiivinen osallistuminen musiikin tekemiseen
- kuuntelu, rytmi, laulu, soitto ja asenne
- rohkaistuu käyttämään omia musiikillisia taitojaan
- kokeet ja testit
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä