Vuorovaikutuksellinen pienryhmäpedagogiikka

Vuorovaikutuksellinen pienryhmäpedagogiikka Loisto-verkoston innovaatioseinällä

Kotkan varhaiskasvatuksen innovaatioita edusti Loisto-verkoston seminaarissa Helsingissä 21.11.18 vuorovaikutuksellinen pienryhmäpedagogiikka.
Vuorovaikutuksen vahvistaminen on ollut loistava valinta kehittämiskohteeksi 2016, sillä sen merkitystä korostettiin myös verkoston puheevuoroissa hyvin paljon. Meiltä Kotkasta löytyy paljon osaamista niin koulutusten kuin vertaisvaihdon kautta!
Lue linkin takaa.Sopivissa ryhmissä

Kotkan varhaiskasvatuksen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta lasten ja kasvattajien välillä sekä lasten välisissä suhteissa. Tavoitteena on, että yksiköiden toiminta perustuu kokonaisuudessaan suunnitelmalliseen pienryhmätoimintaan. Tarkoitus on löytää erikokoisissa ryhmissä toimimisen muotoja kuhunkin lapsiryhmään sopivaksi, jotta jokaisella lapsella on mahdolllisuus osallistua ja olla kaverin sekä aikuisen kanssa. Joskus on kivaa ja tarpeellista tehdä asioita pienellä porukalla, toisinaan voidaan nauttia isomman ryhmän tuomasta tunnelmasta.

Keväällä 2017 Lankilan ja Korkeakosken päiväkotien lapsia ja kasvattajia osallistui hankkeeseen liittyvään videointiin, jonka lopputuloksena syntyi oheinen video "Sopivissa ryhmissä". Videoinnista jäi hankkeen koordinaattorille päällimmäisenä mieleen, miten kovasti lapset nauttivat siitä, että heidän vastauksiaan kuunneltiin ja pidettiin tärkeinä. Lasten puheissa korostui leikin merkitys. Aikuista lapset kertoivat tarvitsevansa monessa asiassa. Lapset pitävät erityisesti aikuisista, joiden kasvoilla voi nähdä hymyn. Kasvattajat ovat tyytyväisiä voidessaan kohdata lapset ja olla saatavilla pienryhmässä.

Kiitos Lankila ja Korkeakoski, että toitte tärkeille asioille äänen! Olitte upeita!

Kehittämistä Kotkassa

Kehittämistä varten Kotkassa on laadittu Kehittämisen portaat -lomakkeisto.

Keväällä 2017 lomake oli kaksiosainen (A ja B). Yksiköt ja tiimit Kotkan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa valitsivat itselleen kehittämiskohteen tavoitteena yhä parempi ja lapsia osallistavampi vuorovaikutus. Kehittämistyön tuloksena:
  • Pitkäkestoinen vuorovaikutus vahvistui
  • Oppimisympäristön merkitys korostui ja erilaisia ratkaisuja kokeiltiin rohkeasti
  • Tiimityöskentelyä kehitettiin säännöllisemmäksi ja pedagogiikasta keskustelua lisättiin
  • Lasten itsearviointia vahvistettiin ja hyödynnettiin toiminnan suunnittelussa
  • Havainnointia ja dokumentointia lisättiin
  • Tavoitteellinen arviointiosaaminen vahvistui kehittämistehtävien osalta
  • Kehittämistyön koettiin tukevan ja helpottavan vasun haltuunottoa

Syksyllä 2017 Kehittämisen portaat elävät arjessa kehittämisen tukena eri tasoilla. Lomakkeen voi ladata täältä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä