Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014

Kotkassa on laadittu perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Kotkan opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen hyväksymää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 rakennetta. 

 

Kotkan oppilashuoltosuunnitelma on osa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Opetussuunnitelman toteutumista, seurataan, arvioidaan ja kehitetään koulukohtaisten lukuvuosisuunnitelmien esittelyn yhteydessä. Seuraavat suunnitelmat ja ohjelmat täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa:

  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma
  • TVT-polku
  • kulttuuripolku
  • kestävän kehityksen toimintasuunnitelma
  • koulupäivän liikunnallistamisen strategia
  • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
  • yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatus strategia

Opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla paikallisen tuntijaon mukaisesti.

Yleinen tuntijako: Tuntijako2016 yleinen.pdf

Musiikkiluokkien tuntijako: Musiikkiluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

Liikuntaluokkien tuntijako: Liikuntaluokat tuntijako2016_Kotka.pdf

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä