Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Karhulan koulun vanhempainyhdistys RY

Perustettu 15.1.2002
Suomen vanhempainliiton jäsen
Kotkan alueellisen vanhempainyhdistyksen jäsen


Jäseniksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat, kouluhenkilöstö tai muut aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevat henkilöt. Jäseneksi liittymisen voi tehdä lähettämällä Wilma-viestin tai sähköpostin rehtorille tai maksamalla jäsenmaksun.

Yhdistyksen toimintatarkoitus

Karhulan koulun vanhempainyhdistyksen toiminta-ajatuksena on

 • Edistää vanhempien, oppilaiden ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • Toimia vanhempien yhteistyöelimenä
 • Tukea vanhemmuutta


Toimintaa on esim. vanhempien esittämät aloitteet, palautteet ja keskustelunavaukset koululle ja opetustoimelle Karhulan kouluun liittyen, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja stipendien jakaminen Karhulan koulun oppilaille.

Vapaaehtoinen jäsenmaksu

10 € jäsenmaksu maksetaan tilille FI80 5172 2020 0497 94 (Kotkan seudun Osuuspankki), maksu on vapaaehtoinen. Maksun saaja: Karhulan koulun vanhempainyhdistys ry.

Yhdistys suuntaa kaikki saadut tulot suoraan Karhulan koulun oppilaille.

 

SYYSKOKOUS     12.9.2019

KARHULAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 12.9.2019

 

Paikka: Karhulan koulu, auditorio, Vesivallintie 16 48600 Kotka

Aika: 12.9.2019 klo 19:05-19:45

 

PÖYTÄKIRJA

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:05

 1. Kokouksen toteaminen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Todettiin

 1. Kokouksen virkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Majuri, sihteeriksi Maarit Ainas, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Anne Vilamaa, Virpi Ylä-Outinen-Ahola

4.Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja esittelee yhdistyksen toimintaa

Esiteltiin vanhempainyhdistyksen toimintaa edellisinä vuosina.

 1. Hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Majuri, sihteereiksi valittiin koulun yhdysopettajat, rahastonhoitajaksi valittiin Kristiina Majuri, toiminnantarkastajaksi valittiin Aki Pelkonen

 1. Muut asiat - toiminnan suunnittelua

Keskusteltiin esim. kahvituksen järjestämisestä vanhempainiltoihin. Suunniteltiin päihde- tai mielenterveystiedotuksen järjestämistä vanhemmille sekä rahoituksen hankkimista esim. avustuksilla.

Päätettiin järjestää kahvitus keskiviikkona 27.11.2019 urheiluluokkatiedotustilaisuuteen. Marika Gylden hoitaa kahvin, Kristiina Majuri mokkapalat. Kahvitus järjestetään auditorion aulassa.

Päätettiin osallistua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseen ja käyttäytymisen arvioinnin kriteereiden laatimiseen Karhulan koulun osalta. Laura Jäntti osallistuu vanhempainyhdistyksen puolesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystyöhön, arvioinnin kriteerityöhön rehtori kutsuu edustajan vanhempainyhdistyksestä myöhemmin.

Yhteisöllisiin oppilashuoltopalavereihin osallistuu edustaja rehtorin kutsusta. Vapaaehtoisia osallistujia: Marika Gylden, Tiina Salonen.

 1. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 21.11.2019 klo 17:00 Kivikoulun ruokalassa.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

 

Karhulan koulun vanhempainyhdistyksen kokous 13.5.2019

Karhulan koulun vanhempainyhdistyksen kokous

Aika: maanantaina 13.5.2019 kello 17:00-18:05

Paikka: Opintokeskus Karhussa luokassa 150

Esityslista:

1.Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Majuri ja sihteeriksi valittiin Maarit Ainas.

2.Vanhempainyhdistyksen toiminta

Keskusteltiin vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja jatkosta tulevaisuudessa. Yhdistystoiminnan jatkamista kannatetaan, jotta voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Sihteeri julkaisee kokouksen pöytäkirjan koulun kotisivuilla ja lähettää Wilma-viestin huoltajille, jossa linkki pöytäkirjaan.

3.Kouluverkkoselvitys - Karhulan koulun jatko

Nykyisessä ehdotuksessa todennäköisenä versiona suurkoulun perustaminen Karhulan koulun paikalle, johon yhdistetään ainakin Karhulan ja Helilän koulu.

4.Karhulan koulun rehtoritilanne

Helilän koulun rehtori on toiminut kevään myös Karhulan koulun rehtorina. Tulevaksi lukuvuodeksi on rehtorin toimeen haettu sijaista. Tulevana lukuvuonna Karhulan koulussa on oma rehtori.


5.Karhulan koulun järjestyssääntömuutos koskien ruokavälituntia Kivikoulussa

Ruokavälitunnit vietetään 7.5.2019 alkaen Kivikoululla pihalla. Käytäntöä pidettiin hyvänä.


6.Vanhempainyhdistyksen stipendit

Vanhempainyhdistys jakaa 20 euron arvoiset tsemppari-stipendit jokaiselle kahdeksannalle luokalle. Jakokriteeri: eniten 7.luokalta 8.luokalle keskiarvoa nostaneelle oppilaalle. Kristiina Majuri toimittaa rahat ja kortit Yläkoulun rehtorille.


7.Muut asiat

Vanhempainyhdistys toivoo, että yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tapaamisia jatkettaisiin ja muistio julkaistaisiin läsnäolijoille.

Koulun kotisivuja toivotaan päivitettävän. Nyt sivuilla on useita selvästi vanhentuneita osioita. Esim. sisäilmatyöryhmän kokouspöytäkirjat pitäisi saada kotisivuille huoltajien nähtäväksi.

Keskusteltiin koulurakennusten sisäilmatilanteesta ja jatkoremonteista sekä sisäilmakyselystä (29.3.). Vanhempainyhdistys toivoo oppilaille tehtyjen kyselyiden tuloksia huoltajille.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri laativat yhdistyksen tilinpäätöksen kahden edellisen toimintakauden osalta ja ne hyväksytään syksyn 2019 järjestäytymiskokouksessa.

Päätettiin mainostaa yhdistyksen toimintaa syksyn 7.-luokan vanhempainillassa.

Mahdollista tulevaa toimintaa voisi olla esim. alakoulujen vanhemmille esittäytyminen, oppilaille erilaisten tapahtumien sponsorointi, kannanotot Karhulan koulun toimintaan liittyen.

Seuraava kokous järjestetään ennen 7.-luokan vanhempainiltaa, jossa valmistaudutaan varsinaiseen syyskokoukseen. Koulun yhdysopettaja kutsuu tämän kokouksen läsnäolijat seuraavaan kokoukseen.


8.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:05.

 

Vanhempainyhdistyksen talousarvio 2016-2017

Karhulan koulun vanhempainyhdistys ry

Talousarvio 2016-2017

 • Lähtötilanne
 1. Tilin saldo kauden alkaessa on viimeisimmän tiedon mukaan __________e.

 • TulotNäistä yhdistys saa tuloa tulevalla kaudella arviolta 100e.Yhdistys on mukana järjestämässä kahviopalveluja koulun tapahtumissa. Näistä yhdistys saa tuloa arviolta 130e.
  1. Yhdistys kerää vapaaehtoista, 10euron suuruista kannatusmaksua.
 • MenotTapahtumajärjestelyjen kulut syksyllä 2017 -100e
 1. Stipendit kevätjuhlassa 2017 -100e

 • Tilanne kauden päättyessä
 1. Saldo tilikauden päättyessä 31.7.2017 on 60e.

Kotkassa 22.1.2017

Anni Vakkila-Mattinen

Karhulan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Vanhempainyhdistyksen toimintakertomus 2015-2016

Karhulan koulun vanhempainyhdistys ry.

Toimintakertomus 2015-2016

I Lähtötilanne

 1. Taustaa

Karhulan koulun vanhempainyhdistys oli usean kauden ajan hiljaiselossa ja pöytälaatikkoyhdistyksen herättäminen tuli syksyllä 2015 ajankohtaiseksi koulun tarpeiden valossa. Syksyllä 2015 oli koulun rehtori Hanna Saarinen puhumassa vanhempainyhdistyksen herättämisestä sen lukuvuoden seitsemäsluokkalaisten vanhempainillassa. Meitä innostuneita vanhempia löytyi joitakin kappaleita ja yhteistyölle oli lupaus ilmassa.

 1. Vuosikokous 2015

Uusi hallitus valittiin kokouksessa Karhulan koululla marraskuussa 2015. Kokous valitsi keskuudestaan uudet toimihenkilöt kaudelle 2015-2016. Puheenjohtajaksi valittiin Anni Vakkila-Mattinen, varapuheenjohtajaksi Sointu Railo, sihteeriksi Minna Turpeinen, rahastonhoitajaksi Kristiina Majuri ja toiminnantarkastajaksi ________________________ . Hallituksen jäseniä ovat myös Anni Rokka, Noora Kiili ja Leena Harsia, sekä koulun edustajana rehtori Hanna Saarinen (vs Sakari Valtiala).

II Toiminnan tavoitteet

Varovainen uskallus toivoa lisää maksaneita jäseniä yhdistykseen oli kaikkien ensisijainen toive. Tämän tavoitteen onnistumiseksi pohdittiin erilaisia tapahtumia, joita voisimme koulun oppilaille tarjota. Taloudellinen tilanne asetti omat rajansa toiminnan järjestämiselle.

III Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontui kauden aikana seuraavasti

18.11.2015 10.12.2015 12.1.2016

15.2.2016 12.4.2016 10.5.2016

12.9.2016

Läsnäolijat Anni Vakkila-Mattinen 7 Leena Harsia 7

Anni Rokka 7 Sointu Railo 2

Minna Turpeinen 6 Noora Kiili 3

Kristiina Majuri 3 Hanna Saarinen 1

IV Toteutunut toiminta kaudella 2015-2016

 1. Tapahtumat ja vanhempainyhdistyksen edustus

Ensimmäisen toimintakauden aikana vanhempainyhdistys pystyi tarjoamaan koulun urheilupäivän yhteydessä yli 200 oppilaalle tanssitunnin koulun salissa 26.2.2016. Tanssitunnin piti Heidi Leppämäki.

Vanhempainyhdistys halusi myös tukea jokaiselta kahdeksannelta luokalta oppilasta, joka oli lukuvuoden aikana eniten parantanut keskiarvoaan. Kevätjuhlassa nämä oppilaat palkittiin 20euron stipendein.

Keväällä 2016 toukokuussa järjestettyyn tulevien seitsemäsluokkalaisten vanhempainiltaan vanhempainyhdistystä edustamaan lähti Anni Vakkila-Mattinen. Vanhempainillassa oli mukavasti väkeä ja kiinnostuneita vanhempia oli paikalla lukuisia.

Vanhempainyhdistys järjesti lokakuussa 2016 nuorisotila Kulman henkilökunnan kanssa tapahtuman, jossa huoltajilla oli mahdollisuus tutustua nuorisotoimen ylläpitämään tilaan. Tilaisuudessa oli kahvi- ja ämpäritarjoilu ja siellä esiintyi koulun 8b-luokan bändi. Tapahtumaan tuli neljä Karhulan koulun oppilaan vanhempaa. Vanhempainyhdistys oli tapahtumassa edustettuna vahvuudella Anni Vakkila-Mattinen ja Leena Harsia.

Vanhempainyhdistys piti kuluvan lukuvuoden seitsemäsluokkalaisten vanhemmille suunnatussa vanhempainillassa kahviota. Paikalla oli vanhempainyhdistyksen hallituksesta Minna Turpeinen ja Kristiina Majuri. Kahvion tuotto oli 71,63 euroa.

Vuosikokous oli alun perin tarkoitus pitää 15.11.2016, mutta sen eteen tehtävät valmistelut olivat viivästyneet, eikä jäsenistölle suunnattua kokouskutsua saatu puheenjohtajan toimesta lähetettyä 14 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Tästä syystä kokousta siirrettiin.

 1. Viestintä ja tiedotus

Jäsenmäärän kasvattamiseksi vanhempia on lähestytty Helmi-viestein ja erillisiä paperiversioita maksuosoitteineen on myös laitettu jakoon useita kertoja kauden aikana.

Koulun pedanet-sivuston päivittämisestä ajan tasalle on keskusteltu moneen otteeseen.

V Koonti kaudesta

 1. Tavoitteeseen pääseminen

Alun perin tavoitteena ollut maksaneiden jäsenten määrän kasvattaminen onnistui kovin heikosti. Jos verrataan lähtötilanteeseen, onnistuimme 500%, mutta jäsenmaksun ollessa 10 euroa, ei toimintaa voida katsoa kovinkaan onnistuneeksi kasvattaaksemme yhdistyksen mahdollisuuksia järjestää koulun oppilaille tapahtumia vanhempainyhdistyksen kustannuksella.

Onnistuimme kuitenkin käyttämään olemassa olevat rahavarat nuorten hyväksi.

 1. Hallituksen toiminnan onnistuminen

Kokousten kävijämäärä on murheellisen suppea. Hallituksen jäseniltä toivotaan aktiivisempaa osallistumista kokouksiin ja yhteistä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

VI Katsaus tulevaan

Hallituksen työskentelyyn on hankala saada uusia toimijoita. Haluamme kuitenkin toimintaan mukaan enemmän vanhempia. Useampi vanhempi jää yhdistystoiminnan ulkopuolelle peläten yhdistyksen toimihenkilön tehtäviä. Tämän vuoksi istuva hallitus on lupautunut jatkamaan tehtävissään myös seuraavalla kaudella, mikäli vapaaehtoisia ei jäsenistöstä vuosikokouksessa löydy.

Vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma 2017-2018

Karhulan koulun vanhempainyhdistys ry

Toimintasuunnitelma 2017-2018

Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan välistä toimintaa. Yhdistys tukee vanhemmuutta ja toimii yhteistyön siltana kotien ja koulun välillä.

Tavoitteena on toimintakaudella 2017-2018 pitää yllä vuosien varrella hiipunutta vanhempainyhdistystoimintaa, vaikka yhdistyksen lämmittely ei ole päässyt odotusten mukaiseen nousuun. Kodin ja koulun – vanhempien, huoltajien ja opettajien – vuoropuhelua pyritään edelleen kehittämään ja puheeksi ottamisen kynnystä pyritään madaltamaan puolin ja toisin.

Yhdistys kannustaa lukukauden aikana koulun oppilaita stipendein. Näiden huomionosoitusten lisäksi vanhempainyhdistys pyrkii omalla panoksellaan osallistumaan lukuvuoden aikana koululla järjestettäviin tapahtumiin ja mahdollisuuksien mukaan järjestämään toimintaa kehittääkseen kodin ja koulun yhteistyötä.

Kotkassa 22.1.2017

Anni Vakkila-Mattinen

Karhulan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä